Begäran om att se över lagförslag

Publicerad: 2012-01-27 12:01
Uppdaterad: 2013-02-27 02:02
Den franska senaten antog den 26 januari det lagförslag som innebär förbud mot att förneka folkmordet på armenierna 1915, nu behövs bara presidentens underskrift för att lagen ska gå igenom. Överträdelse av lagen kan leda till ett års fängelse och böter på cirka 400 000 kronor.

 'Kära parlamentariker,

Reportrar utan gränser vill påminna er om den oro vi känner över det lag förslag som senaten godkände den 26 januari. En lag som syftar till att bekämpa ”förnekelse av juridiskt erkända folkmord”. Innehållet i denna lag har debatterats flitigt, men det finns också skäl att ifrågasätta dess konstitutionellt.

Debatten mellan lagens anhängare och motståndare rör våra grundläggande rättigheter och har varit såpass hett att även lagens anhängare måste inse att det konstitutionella rådet åsikt är nödvändigt. Vi begär därför att lagen vidarebefordras till rådet. Det finns fyra viktiga aspekter av lagen som oroar oss: den är i konflikt med rätten till yttrandefrihet, är oproportionerlig mellan brott och straff, är en kränkning av parlamentets kompetens samt är otydligt formuleringen. Vi delar fullt ut önskan om rättvisa som uttrycks av våra vänner som har kämpat för att lagen ska antas, och vi förstår sorgen för offrens efterlevande.

Kampen mot folkmord, förnekelse och hatet är givetvis ett nödvändigt och berömvärt mål. Men vi betonar att de inte får ske till priset av brott mot den konstitutionella principen om yttrandefrihet. Att ålägga staten att vända historisk fakta till obestridbar dogma öppnar dörren till farliga överträdelser. Detta är precis vad de turkiska myndigheterna gör när de straffar dem som refererar till existensen av det armeniska folkmordet, år 1915.

Vilka garantier skyddar oss från framtida övergrepp? Många folkmord skriker på uppmärksamhet och om lagstiftare erkänner ett dussin av dem i imorgon kommer den historiska forskningen omvandlas till ett minfält. Är förnekelse av folkmord en början till att bli ”den nya hädelsen”, som juristen Henri Leclerc sa? I motsats till en annan konstitutionsprincip är de planerade påföljderna av lagen varken nödvändiga eller proportionerliga.

Fängelsestraff för att missbruka yttrandefriheten strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter, principerna för samarbetet i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete, samt andra internationella åtagande. Det finns en annan fråga som motiverar att skicka denna lag till konstitutionella rådet, som en av rådets tidigare ordförande säger: 'Det franska parlamentets har inte befogenhet enligt konstitutionen att avgöra historik fakta.'

Är parlamentarikernas egentliga jobb att de ska utfärda domar om världshistorien? Är detta överensstämmande med principen om maktdelning? Slutligen noterar vi argumenten där parlamentariker säger att domare ska tillåtas att skilja mellan förnekelse av folkmord, som en medveten handling, och provokation och hat av förnekelse av folkmord, något som helt enkelt beror på okunskap och propaganda. Detta är en viktig distinktion. Men dessa nyanser har tyvärr inte återspeglats på något tydligt eller exakt sätt i lagen.

Hur kan en journalist, bloggare eller historiker avgöra när en kommentar är ”upprörande förnekande eller bagatelliserande” som är straffbart enligt denna lag?

Genom att omfattas av konstitutionen garanteras en lags förutsägbarhet. Men en domare inte är begränsad till strikt tolkning av lagen, har han ett visst spelrum som gränsar till godtycke, särskilt i en fråga där det kan bli stort socialt tryck.Precis som demokratin inte kan införas under pistolhot, så kan förändringar om nationell försoning inte införas av att anta en repressiv och drakonisk lag, speciellt inte när lagen antas i ett annat land än det berörda. Jag tackar på förhand för den uppmärksamheten ni gett vår begäran.

Med vänliga hälsningar, Jean-François Julliard, Reportrar utan gränsers generalsekreterare"

Är fri journalistik viktigt för dig?

BLI MEDLEMGE EN GÅVA

Alla kan vara med och stötta vårt arbete för pressfrihet i Sverige och världen.


Dagens Nyheter


Fejkade nyheter spreds i Katalonien
Dagens Nyheter
Fejkade nyheter om polisvåld och misshandlade barn har florerat efter folkomröstningen i Katalonien. Samtidigt menar Reportrar utan gränser att kritiska journalister utsätts för hot och trakasserier av katalanska separatister. – Vi har inte sett något ...


Vasabladet


EU-parlamentariker kräver att Turkiet häver fängelsedom mot finsk journalist
Vasabladet
Reportrar utan gränser skriver att journalister ofta trakasseras av myndigheterna, och att många har anklagats för att ha "förolämpat" president Recep Tayyip Erdogan. Myndigheterna tillämpar sträng censur över internet. Ett flertal medieredaktioner har ...

mer »

Göteborgs-Posten


Magnusson (M) kräver kommission för Isaak
Göteborgs-Posten
Jag var och lyssnade på ett seminarium med Reportrar utan gränser, och de krävde att mer ska göras för att få Dawit Isaak fri. Det var efter det som den här idén kom till. Även tidigare har engagemanget för Isaak gått över partigränserna och så har det ...

mer »


Polisen berättar om nya fynd i ubåtsfallet
Norrköpings Tidningar
Reportrar utan gränser och pressfrihetsorganisationen CPJ rankar Mexiko som ett av de farligaste länderna i världen för journalister, på grund av det våldsamma kriget mot drogkartellerna och korruptionen i landet. Hittills i år har elva journalister ...


Dagens Nyheter


Fejkade nyheter spreds i Katalonien
Dagens Nyheter
Fejkade nyheter om polisvåld och misshandlade barn har florerat efter folkomröstningen i Katalonien. Samtidigt menar Reportrar utan gränser att kritiska journalister utsätts för hot och trakasserier av katalanska separatister. – Vi har inte sett något ...


Vasabladet


EU-parlamentariker kräver att Turkiet häver fängelsedom mot finsk journalist
Vasabladet
Reportrar utan gränser skriver att journalister ofta trakasseras av myndigheterna, och att många har anklagats för att ha "förolämpat" president Recep Tayyip Erdogan. Myndigheterna tillämpar sträng censur över internet. Ett flertal medieredaktioner har ...

mer »

Göteborgs-Posten


Magnusson (M) kräver kommission för Isaak
Göteborgs-Posten
Jag var och lyssnade på ett seminarium med Reportrar utan gränser, och de krävde att mer ska göras för att få Dawit Isaak fri. Det var efter det som den här idén kom till. Även tidigare har engagemanget för Isaak gått över partigränserna och så har det ...

mer »


Polisen berättar om nya fynd i ubåtsfallet
Norrköpings Tidningar
Reportrar utan gränser och pressfrihetsorganisationen CPJ rankar Mexiko som ett av de farligaste länderna i världen för journalister, på grund av det våldsamma kriget mot drogkartellerna och korruptionen i landet. Hittills i år har elva journalister ...

1,627 följare | Följ @RSF_RUG på Twitter
Press Freedom Index 2017 by Reporters w/out Borders. Sweden as #2: https://t.co/BBEixY5DQz @RSF_RUG
1 dag 11 timmar sedan
RT @chrisdeloire: I will be this Sunday in #Malta to represent RSF in a demonstration after the murder of the journalist #DaphneCaruanaGali
1 dag 19 timmar sedan
Hur illa är det med pressfriheten på Malta där en känd journalist dödats i en bilbomb. Samtal med @RSF_RUG https://t.co/QGzOExBtKY
6 dagar 4 timmar sedan
@RSF_RUG Hur många journalister mördades under Jeltsins välde?
6 dagar 6 timmar sedan
Maltesisk journalist mördad https://t.co/8mczkljLIr #pressfrihet #journalistik
6 dagar 6 timmar sedan
@villecarlstrom Ja. Jättehemskt. Sms:ade precis REPORTRAR till 72980 och skänkte 50 kr till Reportrar Utan Gränser,… https://t.co/ggnW4UD9qE
6 dagar 8 timmar sedan
Hårda påtryckningar på journalister från separatister i #Katalonien. Problematiskt för den fria pressen. https://t.co/eCdlgqABXV
1 vecka 1 dag sedan
En av Sveriges största journalistlegendarer har lämnat oss. Vi minns Bo Holmström med värme. https://t.co/NxVmxI8Vgh
1 vecka 3 dagar sedan
Press Freedom Index 2017 by Reporters w/out Borders. Sweden as #2: https://t.co/BBEixY5DQz @RSF_RUG
1 dag 11 timmar sedan
RT @chrisdeloire: I will be this Sunday in #Malta to represent RSF in a demonstration after the murder of the journalist #DaphneCaruanaGali
1 dag 19 timmar sedan
Hur illa är det med pressfriheten på Malta där en känd journalist dödats i en bilbomb. Samtal med @RSF_RUG https://t.co/QGzOExBtKY
6 dagar 4 timmar sedan