Reportrar utan gränser kämpar för det fria ordet

Yttrandefrihet är en av de viktigaste rättigheterna vi har. Trots det är omkring hälften av människorna i världen inte fria att säga, läsa, skriva eller trycka vad de vill. Reportrar utan gränser arbetar för att förändra detta.

Pressfrihetsindex 2019

Nytt klimat av rädsla ökar journalisters självcensur

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2019 visar att fientlighet, hat och våld mot journalister har skapat ett klimat präglat av rädsla. Det finns inte längre några gränser för vilka metoder som används för att straffa journalister som står upp mot makthavare.

Läs mer
senaste nyheterna
Fler nyheter
kommande evenemang

RUG PÅ twitter
2 days ago
Den kinesiska ambassadens angrepp @PENsweden ”känns som en upptrappning med ett indirekt hot”, säger vår ordförande @ErikHalkjaer till @DNKultur https://t.co/8GqgQHnhtB #pressfrihet #yttrandefrihet #guiminhai
3 days ago
Alida Tota @AlidaTota journalist #Albanien | ”Jag har utsatts för hot och trakasserier. Nu kan jag inte längre jobba som journalist. Alla dörrar är stängda” https://t.co/rqbML0CpVM #MarinaKostova @EwaHedlund1 #FrejaForum #Skopje #EU #pressfrihet #yttrandefrihet https://t.co/Fyjlasv6HW
3 days ago
Marina Kostova journalist/redaktör @SDKsakamdakazam | ”Undersökande journalistik är kärnan i all seriös journalistik. Men tyvärr blir det allt svårare att bedriva seriös journalistik i #Nordmakedonien#MarinaKostova @EwaHedlund1 @AlidaTota #FrejaForum #Skopje #EU #pressfrihet https://t.co/CggQRD0lDA