Reportrar utan gränser kämpar för det fria ordet

Yttrandefrihet är en av de viktigaste rättigheterna vi har. Trots det är omkring hälften av människorna i världen inte fria att säga, läsa, skriva eller trycka vad de vill. Reportrar utan gränser arbetar för att förändra detta.

Pressfrihetsindex 2019

Nytt klimat av rädsla ökar journalisters självcensur

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2019 visar att fientlighet, hat och våld mot journalister har skapat ett klimat präglat av rädsla. Det finns inte längre några gränser för vilka metoder som används för att straffa journalister som står upp mot makthavare.

Läs mer
senaste nyheterna
Fler nyheter
kommande evenemang

RUG PÅ twitter
7 hours ago
”Han är inte orsaken till den försämrade pressfriheten och situationen för journalister i världen, men han är ett bra exempel på vad som är fel”, säger vår ordförande @ErikHalkjaer om Donald Trump vid @ICORN_ORG svenska nätverksträff i #Piteå #pressfrihet https://t.co/HhcuO7JTue
7 hours ago
Vår projektledare Åsa Steinsvik berättar om vårt framgångsrika projekt #kollegatillkollega för exiljournalister i Sverige @ICORN_ORG i Piteå. Just nu pågår matchning med lokala journalister i Uppsala, Västra Götaland och Jönköping. #pressfrihet #fristad https://t.co/GXavOMIb3q
1 day ago
Under FNs generalförsamling skrev Sverige och @SwedishPM under vårt Information and democracy Initiative. Den 12 nov invigs i #Paris#parispeaceforum2019 det forum som ska ta initiativet ett steg längre. #pressfrihet #svpol https://t.co/UBfAfD9wC1