Reportrar utan gränser kämpar för det fria ordet

Yttrandefrihet är en av de viktigaste rättigheterna vi har. Trots det är omkring hälften av människorna i världen inte fria att säga, läsa, skriva eller trycka vad de vill. Reportrar utan gränser arbetar för att förändra detta.

Pressfrihetsindex 2019

Nytt klimat av rädsla ökar journalisters självcensur

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2019 visar att fientlighet, hat och våld mot journalister har skapat ett klimat präglat av rädsla. Det finns inte längre några gränser för vilka metoder som används för att straffa journalister som står upp mot makthavare.

Läs mer
senaste nyheterna
Fler nyheter
kommande evenemang

RUG PÅ twitter
9 hours ago
Reportrar utan gränsers partnerorganisation @CPAWJ2 varmt för att #covid19 slår extra hårt mot redan utsatta kvinnliga journalister i #Afghanistan https://t.co/48DGBGEp2w @SAK_Sweden #pressfrihet
1 day ago
”När smittan sprider sig som @en pandemi ser vi fler länder som tar till totalitära metoder i covid-19s namn”, säger vår ordf @ErikHalkjaer till @kulturnytt om vårt nya verktyg #tracker_19 som bevakar övergrepp på #pressfrihet i spåren av #coronaviruset https://t.co/YlyeXaT23U
1 day ago
Idag har det gått en månad sedan den pakistanske journalisten Sajid Hussain försvann från sitt hem i Uppsala. Hans tidigare arbetsgivare @thenews_intl skriver att ”hans försvinnande borde oroa dem som vill skydda journalister” https://t.co/c0ZxEEVUV5 #pressfrihet #Pakistan