Reportrar utan gränser kämpar för det fria ordet

Yttrandefrihet är en av de viktigaste rättigheterna vi har. Trots det är omkring hälften av människorna i världen inte fria att säga, läsa, skriva eller trycka vad de vill. Reportrar utan gränser arbetar för att förändra detta.

Pressfrihetsindex 2019

Nytt klimat av rädsla ökar journalisters självcensur

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2019 visar att fientlighet, hat och våld mot journalister har skapat ett klimat präglat av rädsla. Det finns inte längre några gränser för vilka metoder som används för att straffa journalister som står upp mot makthavare.

Läs mer
senaste nyheterna
Fler nyheter
kommande evenemang

RUG PÅ twitter
1 day ago
Det är anmärkningsvärt att en av de största medierna i Sverige @dagensnyheter @pwolodarski bidrar till och blir en del av #kina s globala mediestrategi som @RSF_RUG och @RSF_inter lyft fram i rapporten “China’s pursuit of a new world media order” https://t.co/pfhGEEAVmx
2 days ago
Congratulations @NajwaAlimi @ZANTV #Afghanistan and welcome to Sweden Najwa 🇦🇫🇸🇪 https://t.co/EYBXX1DiPH
TOLOnews @TOLOnews
Afghan Journalist Najwa Alimi Wins Sweden’s Per Anger Prize
https://t.co/168Qra5KOe https://t.co/lqZdnPBtV4
3 days ago
Var med att påverka framtidens journalistik! RSFs interaktiva onlineverktyg öppnar upp för bred medverkan i Journalism Trust Initiative - för kvalitetssäkring av journalistik https://t.co/dP2HyTJLco @RSF_inter @RSF_en #JournalismTrustInitativ #JTI #pressfrihet #yttrandefrihet