10 förslag för stärkt pressfrihet i Indien

Parlamentsval i Indien

Indien går till världens största val den 19 april. Med anledning av landets kraftigt försämrade pressfrihet presenterar Reportrar utan gränser (RSF)10 konkreta förslag som stärker rätten till tillförlitliga nyheter och information samt skyddar journalister.

Sedan Narendra Modi blev premiärminister 2014 har förföljelsen av journalister och medier ökat dramatiskt i Indien. Indien rankas nu så lågt som på 161: a plats av 180 länder i RSF:s 2023 World Press Freedom Index.

Sedan 2014 har minst 28 journalister dödats och nio sitter för närvarande i fängelse. Terroristlagar missbrukas för att förfölja medieanställda. Polis och skattemyndighet används för att tysta oberoende medier. Journalister utsätts för desinformationskampanjer, samtidigt som utländska journalister har begränsad tillgång till landet.

RSF har tagit fram tio viktiga åtgärdspunkter för att få upp rätten till information på dagordningen i valet.

–Det är oacceptabelt att ett land som framställs som världens största demokrati inte kan upprätthålla en fri och mångsidig press. Det är oacceptabelt att indiska journalister och utländska reportrar utsätts för så många hinder i sitt dagliga arbete. Det finns ett akut behov av att de politiska partierna skyddar allmänhetens rätt till tillförlitlig, mångsidig och oberoende information, och att vidta åtgärder för att stoppa den urholkning av pressfrihet som skett under det senaste årtiondet. RSF presenterar tio viktiga åtgärder som partierna kan inkludera i sina program, säger Célia Mercier, ansvarig för Sydasien på RSF.

RSF uppmanar Indiens politiska partier att engagera sig för pressfrihet genom följande tio viktiga rekommendationer:

1) Frige omedelbart de nio godtyckligt fängslade journalisterna, varav fem är från norra Jammu och Kashmir

2) Se över terroristlagarna så att de inte längre kan användas för att förfölja journalister

Unlawful Activities Prevention Amendment Act 2019 (UAPA) och Public Safety Act (PSA) används ofta mot journalister.

3) Censur och övervakning av journalister måste upphöra

Ny lagstiftning tillåter, eller kommer att tillåta, censur av publikationer, övervakning av journalister och kränkning av deras källskydd.

Detta är fallet med telekommunikationslagen, 2023, lagen om reglering av radio- och tv-sändningar, 2023, reglerna om ändring av informationsteknik, 2023 och lagen om skydd av digitala personuppgifter, 2023. Denna lagstiftning måste ändras så att den inte kan användas för att hindra journalisters arbete.

4) Inrätta en oberoende kommission som undersöker fall med spionage mot journalister

Minst 15 indiska journalister har utsatts för NSO Groups spionprogram Pegasus sedan 2021.

5) Skydda journalisternas källor

Att beslagta journalisters utrustning måste begränsas till exceptionella omständigheter och kontrolleras av en oberoende rättslig myndighet. Detta är nödvändigt för att värna  sekretessen för journalisternas källor som för närvarande är helt oskyddade.

6) Skydda pluralismen genom att reglera mediekoncentrationen

Ett litet antal privata företag och konglomerat äger för närvarande de ledande medierna i Indien. Lagstiftning måste införas för att få ett slut på dessa monopol och för att skydda pluralismen.

7) Inför åtgärder för att skydda journalister

Journalisters fysiska och digitala säkerhet måste garanteras, inte minst för hotade journalister, vilket var fallet med Nikhil Wagle, en frilansjournalist som nyligen attackerades i den västra delstaten Maharashtra. Ett annat fall är Nesaprabhu, en News7-reporter som i januari attackerades av ett gäng beväpnade med knivar och machetes i den södra delstaten Tamil Nadu. Åtgärder måste också vidtas för att bekämpa de utbredda trakasserierna på nätet mot journalister och medier.

8) Sätt stopp för godtyckliga avstängningar av Internet

Indien är världsledande när det gäller att stänga av internet godtyckligt. År 2023 stängde myndigheterna internet under totalt 5 000 timmar enbart i den nordöstra delstaten Manipur. Dessa avstängningar, som strider mot internationell rätt, försvårar journalisters arbete och uppmuntrar spridning av falska nyheter och desinformation, särskilt under valrörelser.

9) Upphäv tillträdesförbuden 

I februari nekades reportrar tillträde till Haldwani, en ort i den nordliga delstaten Uttarakhand. Utländska journalister måste skaffa särskilda tillstånd för att besöka 10 av Indiens 36 delstater och territorier. I synnerhet Jammu och Kashmir är nästan helt otillgängliga.

10) Skydda utländska mediers rätt att bevaka Indien

Indien har trappat upp repressalierna mot utländska journalister, framför allt genom att ge dem kortare visum eller neka dem arbetstillstånd. Den franska journalisten Vanessa Dougnac är ett talande exempel på svårigheterna för utländska reportrar som försöker bevaka Indien. Efter att ha varit baserad i Indien och bevakat landet i mer än 20 år tvingades hon lämna landet i februari.

Bild: RSF