10 rekommendationer för att stärka pressfriheten inom Europeiska unionen

EU-flaggor

Demokratin i EU utsätts för hot och kränkningar. För att bemöta hoten lägger EU-kommissionen fram en handlingsplan den 2 december. Reportrar utan gränser uppmanar kommissionen att stärka skyddet för fria och oberoende media i unionen.

Bristen på reglering av internet har lett till informationskaos, intrång i pressfriheten och attacker mot oberoende media. För att råda bot på det kaos som hotar demokratin och grundläggande rättigheter lägger Reportrar utan gränser fram 10 rekommendationer. Syftet med rekommendationerna är att hjälpa EU att upprätta demokratiska skyddsåtgärder för on-line medier och därmed lägga grunden för ökad hållbarhet för en bransch som befinner sig i kris.

EU-kommissionens handlingsplan bygger på tre pelare; oberoende val och politisk information, förstärka pressfrihet och pluralism inom media och bekämpa desinformation i EU. Kommissionen kommer också att lägga fram två lagförslag som syftar till att reglera digitala plattformar.

Inför valet till Europaparlamentet 2019 presenterade Reportrar utan gränser en serie förslag för att stärka pressfriheten i unionen.

De 10 rekommendationerna är en uppföljning på förslagen om pressfrihet och är inriktade på hur medlemsländerna ska svara på hoten mot demokratin i unionen.

1 / Stöd journalistisk frihet, trovärdiga nyheter och information i EU och internationella forum.

2 / Reglera digitala plattformar genom att kräva demokratiska skyddsåtgärder för offentlig debatt.

3 / Stöd tillförlitliga nyheter och information

4 / Stärk medias hållbarhet

5 / Förbättra verktygen som ska stärka rättsstatsprincipen

6 / Lagstiftning som skyddar journalister och media mot godtyckliga rättegångar

7 / Skapa ett larmsystem för kränkningar av pressfrihet och för att skydda journalister

8 / Harmonisera lagstiftningen för att skydda journalisters källor

9 / Stärk skyddet mot statlig övervakning av journalister

10 / Villkora utbetalning av EU-finansiering så att mottagarlandet respekterar pressfrihet och rättsstatsprincipen.

Läs rekommendationerna i sin helhet här, på engelska.