250 förslag för att stoppa infodemier

Under ledning av den filippinska journalisten Maria Ressa presenterar idag det ett år gamla Forum on Information and Democracy en rapport för hur man ska få stopp på den slags påhittade nyheter och desinformation som sprids online under covid-19-pandemin.

I rapporten How to end infodemics presenteras 250 rekommendationer för hur man får bukt med de hot som desinformation utgör för demokratin och mänskliga rättigheter inklusive rätten till hälsa. Bland annat lyfts vikten av ökad transparens hos de digitala plattformarna och stöd till pålitlig nyhetsmedia.

Forum on Information and Democracy bildades av Reportrar utan gränser och tio andra organisationer i november 2019. I juni, i år, skapade forumet en arbetsgrupp för att ta fram ett ramverk till hur man kan hantera det informationskaos som uppstått på de digitala plattformarna och i sociala medier under den pågående pandemin.

Arbetsgruppen har letts av den filippinska journalisten Maria Ressa och den tidigare europaparlamentarikern Marietje Schaake, från Nederländerna, som idag leder Cyber Policy Center, vid Stanford University. Rapporten har skrivits av en grupp ledd av Delphine Halgland-Mishra, chef för organisationen The Signals Network. Tillsammans har det identifierat fyra strukturella utmaningar och föreslår lika många konkreta åtgärder:

• Transparens för de digitala plattformarna
• Moderering av innehåll
• Främja trovärdiga nyheter och information
• Privata meddelandetjänster

Arbetsgruppens arbete har fått stort stöd av flera regeringsrepresentanter i de länder som stödjer de principer för information och demokrati, som ligger bakom Forum on Information and Democracy. Ett av dessa länder är Sverige. Även Världshälsoorganisationen, WHO, och FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO, välkomnar initiativet.

– Rapporten är ett bevis på att det finns möjliga strukturella lösningar för att få stopp på det informationskaos som visat sig kunna hota hela demokratier. Alla de som just nu tittar på lagförslag med hänvisning till de digitala plattformarna bör titta på den här rapporten, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser Sverige (RSF Sverige).

I såväl Indien, som i USA, Kanada, Storbritannien och inom EU med sitt lagförslag om digitala tjänster, pågår just nu ett arbete bland lagstiftare för att få bukt på de digitala plattformarnas kontroll av informationsflödena. Demokratin är hotad, säger arbetsgruppen bakom rapporten.

– Ska demokratin överleva måste styrningen av vår digitala värld tas tillbaka från de privata företagen och auktoritära staterna. Demokratins ledare måste ta sitt ansvar för att bevara demokratin, de mänskliga rättigheterna och våra grundläggande friheter nu, säger Marietje Schaake.

Maria Ressa säger att rapporten är precis vad världen nu behöver:

– Mer än någonsin står det i dessa tider klart att information är makt och när lögner sprids snabbare än fakta, hotas mänsklighetens alla ansträngningar. Vi står inför ett för demokratin och journalistiken kritiskt ögonblick och vår rapport är ett konkret steg framåt för att finna systematiska och globala lösningar.

ForumI&D_Report on infodemics_November2020

Infodemi är, enligt Världshälsoorganisationen WHO, vad som sker när det vid en epidemi uppstår ett överflöd av information – korrekt eller missvisande. Överflödet gör det svårt för människor att finna trovärdiga källor och säkra riktlinjer, när det är som mest nödvändigt.