Afghanistan hotas av journalistisk utarmning liknande Syrien

I spåren av talibanernas offensiv i Afghanistan har 50 lokala medier på kort tid tvingats stänga ner och närmare 100 journalister förlorat sina arbeten. Reportrar utan gränser larmar nu om utbredd rädsla och oro inom landets journalistkår, och föreslår omedelbara skyddsåtgärder.

Fler än 50 medier, framför allt lokala radio- och tv-stationer, har på kort tid tvingats stänga igen i talibankontrollerade områden i Afghanistan. De som ännu kan fortsätta sänder bara religiöst innehåll, liknande talibanernas egen radiostation, The voice of sharia.

Närmare 100 journalister har de senaste månaderna förlorat sina arbeten, tvingats fly områden som talibanerna tagit över och sökt skydd i de större städerna, framför allt i huvudstaden Kabul. Vid ett officiellt besök i Afghanistan, i slutet av juli, konstaterade representanter för Reportrar utan gränser (RSF) också att många av landets journalister lider av psykisk utmattning.

Afghanistans journalistkår har utsatts för åratal av psykologisk krigsföring från alla de stridande parterna, och Pakistan, Iran, Kina och Ryssland. Många journalister oroar sig nu även för ojämlik behandling, när de söker asyl och visum i andra länder. Journalister som arbetar åt utländska medier anses ha lättare att komma ut ur landet.

De många rykten som cirkulerar bland journalister i Afghanistan ökar rädslan och oron inom kåren. Journalister är rädda för att straffas för kritisk rapportering. Många ambassader i Kabul har de senaste dagarna fått ta emot stora grupper av afghanska, framför allt kvinnliga, journalister som söker visum och asyl, samtidigt som människosmugglarna höjer sina priser.

Öka stödet till journalister och media

Under besöket i Afghanistan underströk RSF i möten med landets regering vikten av att ge landets journalister skydd. RSF lade även fram ett förslag på hur säkerheten kan förbättras.

RSF:s förslag, The urgent actions protocol for the protection of journalists in Afghanistan (UAP), handlar framför allt om att skapa en statlig skyddsmekanism som tar hänsyn till de förutsättningar landets journalister tvingas arbeta under. Förslaget bygger på RSF:s närmare 30 års erfarenheter av att stötta journalister i Afghanistan.

RSF lade fram sitt förslag inför den särskilda regeringskommitté för skydd av landets journalister, som bildades 2016. Kommittén består av högt uppsatta regeringstjänstemän, representanter från inrikes- och kommunikations- och kulturdepartementen och flera journalist- och medieorganisationer. Kommittén leds av andre vicepresident Muhammad Sarwar Danish.

Utöver vicepresident Muhammad Sarwar Danish träffade RSF även kommunikations- och kulturminister Mohammad Qasim Vafai Zadeh och representanter för landets högsta råd för sociala och strategiska affärer, det nationella säkerhetsrådet och afghanska journalistorganisationer. RSF:s förslag mottogs med stort intresse och regeringen väntas föreslå en särskild grupp för att implementera förslaget.

– Tanken med UAP är att strukturera, koncentrera och accelerera stödet till journalister och media på lika villkor för alla. Det internationella samfundet och de demokratiska stater som stöttar Afghanistan måste skydda landets journalister för att undvika det som skett i Syrien, det vill säga ett dödligt kaos med en utarmad journalistkår, säger Reza Moini, ansvarig för Afghanistan och Iran på RSF:s huvudkontor i Paris, i Frankrike.

Läs också: Journalistikens pris för tio års krig i Syrien

RSF genomförde under besöket även två utbildningstillfällen för 50 journalister, inklusive 32 kvinnliga journalister, från elva olika provinser och 45 oberoende medier. Genom RSF:s partnerorganisation Center for the Protection of Afghan Women Journalist (CPAWJ) fick kvinnliga journalister särskild utbildning i säkerhet.

RSF samlade också in vittnesmål från afghanska journalister för att inom kort kunna presentera en rapport om situationen för journalister i Afghanistan. Kampen för, och hoten mot, pressfrihet i landet måste bli hörd utanför landets gränser.

Afghanistan rankas på plats 122 av 180 i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex.