Afghansk journalist måste få ny prövning

– Ett märkligt fall på flera sätt. Migrationsverket tycks varken lyssna på UNHCR eller FN:s särskilda människorättsrapportörer. Båda dessa anser att Saif Ur Rahman är en skyddsvärd flykting, säger Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser.

De bägge bröderna Saif ur Rahman Shirzad och Noor Rahman Shirzad arbetade tidigare som journalister med Afghanistan som bevakningsområde. De rapporterade för tv och tidningar lokalt, samt även internationellt för bland andra Newsweek. Brodern Noor har redan fått fristad i Sverige. Även Dr Syed Rahmadil Shah, chefredaktör för tidningen Daily Wahdat som Saif ur Rahman och han bror arbetade för, har flytt och fått asyl här. Brödernas mor och far och syskon har alla accepterats som kvotflyktingar genom UNHCR och lever sedan ett år tillbaka i USA.

Sverige ger avslag
Men Saif ur Rahman Shirzad fick alltså avslag på sin ansökan om asyl i Sverige. Och han kan inte återförenas med familjen i USA eftersom hans ansökan hos UNHCR inte längre är giltig. Nu återstår hoppet att Migrationsverket ska bevilja en ny prövning av hans ansökan.

– Migrationsverket har alla möjligheter att inse att Saif Ur Rahman Shirzad har en allvarlig hotbild emot sig. När UNHCR i Pakistan anser att hela familjen är i behov av skydd, så borde verket kunna luta sig mot den bedömningen. Men istället väljer Migrationsverket att ifrågasätta om Saif ur Rahman Shirzad verkligen har arbetat som journalist. Det har Reportrar utan gränser vidimerat, säger Jonathan Lundqvist.

Saif var från början fotograf åt brodern Noor. När brodern flydde, fortsatte Saif att arbeta ensam och började också att skriva. Men hoten mot Saif eskalerade efter att han bland annat gått en utbildning i fotojournalistik i amerikansk regi i Afghanistan och bägge bröderna har anklagats för att vara spioner för USA. När talibanerna fortsatte att hota Saif ur Rahman Shirzad i Pakistan och leta efter den äldre brodern valde Saif att fly till Sverige. Efter detta började talibanerna rikta hot också mot chefredaktören Syed Rahmadil Shah, som alltså kom till Sverige förra året och ganska omgående beviljades asyl.

FN har tagit ställning för Saif
Inte ens en vädjan från FN:s särskilda människorättsrapportörer har fått myndigheterna att vilja ändra uppfattning. I ett brev daterat den 2 maj förra året uttryckte Frank La Rue, FN:s dåvarande specialrapportör för yttrandefrihet, tillsammans med Margaret Sekaggya, FN:s dåvarande specialrapportör för människorättsförsvarare, Christof Heynes, FN:s specialrapportör mot utomrättsliga och summariska avrättningar samt FN:s specialrapportör mot tortyr, Juan E. Méndez, sin oro över att Saif Ur Rahman Shirzad riskerar att torteras och till och med dödas om han deporteras till Afghanistan.

Människorättsrapportörerna vill bland annat ha svar på hur utvisningsbeslutet står i överenstämmelse med principen om non-refoulement, som innebär att en fördragsslutande stat inte får utvisa eller avvisa en flykting till gränsen mot ett område där dennes liv eller frihet skulle hotas på grund av hans eller hennes ras eller religion, nationalitet, språk, sexuella läggning, tillhörighet till viss samhällsgrupp, politisk åskådning eller minoritet, eller där den asylsökande riskerar att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling. Migrationsverket har inte svarat människorättsrapportörerna och utvisningshotet mot Saif Ur Rahman Shirzad kvarstår.