Afrikanska komm​issionen går vidare ​med Dawit Isaaks fal​l​

Kommissionen ska som en första åtgärd begära att den eritreanska regeringen förklarar sig.

– Detta är ett viktigt steg framåt och kommer att öka trycket på den eritreanska regeringen som inte bara kränker Dawit Isaaks mänskliga rättigheter utan flera andra fängslade journalisters, säger Jonathan Lundqvist, ordförande för svenska sektionen av Reportrar utan gränser.

I höstas fick Afrikanska kommissionen en inlaga från juristerna Jesús Alcalá, Percy Bratt och Prisca Orsonneau. De vände sig dit sedan den Högsta domstolen i Eritrea vägrat ta upp deras Habeas corpusinlaga om den fängslade svensk-eritreanske journalisten. Dawit Isaak som har suttit fängslad sedan i september 2001 utan vare sig åtal eller dom. Eritreas regering har tidigare hävdat att de tillämpar principen med Habeas corpus. Även FN: s särskilde rapportör för Eritrea har visat intresse för arbetet och hon har bett om en intervju och mer information om åtgärden. Jurist Jesús Alcalá kommer att informera henne.

När Ms Keetharuth nyligen utsågs till särskild rapportör för Eritrea av FN: s människorättsråd så uppmanade hon den eritreanska regeringen att samarbeta.

Att Kommissionen tar upp fallet innebär att pressen mot Eritrea, som medlem i Afrikanska unionen, ökar. Att fällas innebär både en skam och skulle i det här fallet kunna användas som stöd både av Dawit Isaak och andra fångar i framtida processer. ACHPR:s roll kan liknas vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Juristen Jesús Alcalá som besökte Gambia i samband med kommissionens möte säger:

– Nu blir det omöjligt för Eritreas regering att fortsätta tiga. Som undertecknare av Afrikanska Konventionen om de Mänskliga rättigheterna är Eritrea efter det beslut som nu fattats skyldigt att redogöra för situationen för Dawit Isaak.

Prisca Orsonneau är advokat och arbetar för Reportrar utan gränser i Paris. Advokat Percy Bratt är även ordförande i Civil Rights Defenders.

Bakgrund Habeas corpus

Habeas corpus är en gammal juridisk princip till skydd för fångar och innebär att ingen får fängslas ohörd och att alla fångar har rätt att träffa en domare.

Ett Habeas corpusförfarande är inte detsamma som en rättegång. Domstolen prövar bara om själva fängslandet är lagligt och ser efter hur fången mår.

Dawit Isaak hålls fängslad i strid mot både eritreansk lag och flera afrikanska och internationella konventioner och avtal.

Frågor kan ställas till Björn Tunbäck, Reportrar utan gränser +46 703 27 09 12 alt bjorn.tunback@reportrarutangranser.se

Kanslichef Urban Löfqvist, + 46 70 29 98 693

Eller till Jesús Alcalá +46 411 55 12 95