Alla brott mot journalister ska utredas, och skyldiga ställas till svars


Idag den 2 november, den internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister, vill vi uppmärksamma alla journalister som varje dag riskerar sina liv och sin hälsa. Utan fri och oberoende press – ingen demokrati.

Klimatet för journalister har hårdnat. Värst är det i de alltmer auktoritära länderna som ligger längst ner i RSF:s pressfrihetsindex, och i alla de länder där det råder krig och konflikter. RSF har lämnat in en anmälan till internationella domstolen ICC om krigsförbrytelser under de första veckorna sedan kriget mellan Hamas och Israel inleddes den 7 oktober, och där journalister utsatts för dödliga attacker.

Minst 11 journalister har mist sina liv medan de arbetat, och minst 34 journalister har dödats under attackerna, många riktade direkt mot journalister och mediehus. Det gör konflikten i Israel – Gaza till den dödligaste start på ett krig under 2000-talet för journalister.

Men också i Sverige känner sig många journalister hotade. RSF:s nyligen publicerade Rapport Exiljournalister i Sverige hotas visar att hat och hot i sociala medier är vanligt förekommande. Kvinnliga journalister tvingas ofta utstå sexuella kränkningar som även riktas mot deras familjemedlemmar. Många av de intervjuade har vidtagit olika försiktighetsåtgärder och berättar att hoten och hatet lett till självcensur och stark oro. Auktoritära regimer försöker tysta exiljournalister även här i Sverige.

– Strategierna varierar något men målet är alltid detsamma – att ingjuta rädsla och skapa otrygghet gällande den egna säkerheten och familjen i ursprungslandet, säger Karin Elfving på Reportrar utan gränser Sverige som skrivit rapporten.

RSF rapporten 2023 web_ny

Illustration: Jonas Embring