Amerikansk avlyssning ofattbart långtgående

I interna dokument från NSA skryter underrättelseorganisationen med att systemet, kallat Xkeyscore, når ”djupare än något annat”. Enligt tidningen The Guardian, som baserar avslöjandet på uppgifter från visselblåsaren Edward Snowden, är i princip alla människor som använder telefoner eller internet drabbade. De mycket svaga begränsningar av hur systemet får användas gäller bara kommunikation mellan amerikaner på hemmaplan.

– Det är nästan svårt att förstå vilket enormt avslöjande det. Skulle uppgifterna stämma är konsekvenserna monumentala. Inte bara visselblåsare drabbas. Behovet för journalister, läkare och präster att ha sekretess är självklar och tas ofta upp som exempel, men när övervakningen är så här omfattande är alla vanliga människor lika viktiga. Allt vad vi tror om rätten till privatliv har plötsligt vänts på ända, säger Jonathan Lundqvist, ordförande i Reportrar utan gränser.

Om Xkeyscore fungerar som det beskrivs innebär det att allt en användare gör på nätet lagras och blir historiskt sökbart. Inte bara information vem som skickat brev till vem, eller vilka telefonnummer som ringts, utan även hela innehållet. Mycket information lämnar man ifrån sig utan att ens tänka på det. Ett exempel är mobiltelefonen som visar var man befinner sig.

– Vi lever i en värld där nöjen, politiska diskussioner, sökande efter kärlek, bankaffärer och startande av krig ser ut på samma sätt: en person sitter framför ett tangentbord. Mängden information vi lämnar ifrån oss varje dag är svår att förstå. Enskilt är inte varje informationsenhet särskilt betydelsefull, men när de slås samman till en profil går det nästan att läsa tankarna på den man kartlägger, säger Jonathan Lundqvist.

Reportrar utan gränser menar att Xkeyscore-systemet är djupt fientligt mot ett öppet samhälle. Det demokratiska samtalet urholkas snabbt när människor börjar agera som om de alltid är iakttagna. Konsekvenserna för journalistiken är förödande när uppgiftslämnare vet att alla kontakter med medier sparas och granskas. 

– Det är dags att vi lägger ifrån oss bilden där avlyssning innebär en främling i lägenheten bredvid med mikrofon och hörlurar. Hotet från system som Xkeyscore är långt mycket större. NSA har resurser att lagra allt och köra automatiserade analyser och mönsterigenkänning. Alla granskas. Det är ett digitalt panoptikon där vi fängslas av rädsla för våra egna handlingar. Det är helt enkelt inte värdigt ett fritt samhälle, säger Jonathan Lundqvist.