Reportrar utan gränser uppmanar EU att använda Digital Services Act för att demokratisera de digitala plattformarna

Reportrar utan gränser (RSF) uppmanar EU att inte missa möjligheten att genom det nya upphovsrättsdirektivet, Digital Service Act (DSA), demokratisera den digitala trafiken och komma till rätta med det kaos som råder bland några av de dominerande digitala plattformarna. DSA måste förses med nödvändiga demokratiska skydd för att stärka oberoendet och pålitligheten i digital nyhets- och informationsförmedling.

Ett viktigt steg togs den 26 maj då EU-kommissionen publicerade nya riktlinjer för hur man vill införa en uppförandekod när det gäller att bekämpa desinformation. RSF välkomnar särskilt att EU-kommissionen efterlyser ”indikatorer för trovärdighet” som gör det möjligt för medborgare att fatta välinformerade beslut. EU-kommissionen nämnde då bland annat RSF:s arbete med Journalism Trust Initiative (JTI) som flera medier nyligen började arbeta med.

Tanken med upphovsrättsdirektive Digital Service Act (DSA) och Digital Markets Act (DMA) är att skapa en reglering och en uppförandekod för de digitala plattformarna. RSF understryker det nödvändiga med att skapa en demokratisk motvikt mot den makt som de ledande digitala informations- och kommunikationsplattformarna har.

Såsom de två direktiven är utformade idag är inte DSA och DMA tillräckligt skarpa för att klara att vara den motvikt som behövs. RSF menar att det fortfarande saknas ett regelverk som respekterar och stödjer medieetik och den professionella standard som finns när det gäller produktion av pålitliga nyheter som skapats av oberoende journalister byggda på sanningsenlighet, pluralism och rationella metoder för att slå fast och verifiera fakta.

Läs mer om RSF:s förslag till EU och tio rekommendationer här.