Att bryta filterbubblorna: Ny rapport uppmuntrar till mångfald på nätet

I samband med Unesco konferensen “Internet for Trust” den 21:a februari, publicerade the Forum on Information and Democracy, I&D, rekommendationer för ökad mångfald på digitala plattformar.

I&D bildades 2019 av elva civilsamhällesorganisationer med Reportrar utan gränser i spetsen. Bakom forumet står 50 stater, däribland Sverige. Att mångfald spelar en betydande roll i samband med framtagandet av innehåll på nätet, är en prioriterad fråga för I&D.

I bifogad rapport finns ett flertal rekommendationer till stater och digitala plattformar, för hur innehåll ska sorteras och prioriteras i digitala kanaler. Här är några av rekommendationerna:

• Se till att alla plattformar erbjuder sina användare olika val för att kunna organisera och registrera innehåll, inklusive val utan algoritmer
• Med hjälp av skattepengar bör man stötta utveckling av tekniska standardiseringar som främjar varierat innehåll på digitala plattformar
• Se till att plattformarna är tydliga med de olika kriterierna för val av innehåll så att användarna själva kan välja vilka algoritmer de vill använda sig av.

Rapporten ger förslag på hur användare kan få makten över algoritmerna och ta kontroll över de personliga data som används för att skapa personprofiler och rikta innehåll mot dem.

• Ge användare mer kontroll över innehåll genom att öka kraven på transparens och erbjuda användare rätten att skräddarsy sina egna flöden
• Se till att olika valmöjligheter är lättillgängliga och att de är lätta att förstå för den stora massan
• Ställ krav på att plattformar implementerar åtgärder för kompatibilitet, som gör det lättare för användare att byta tjänster

Risker med algoritm-bubblor för demokrati och frihet
Attackerna mot demokratiska institutioner som Capitolium i Washington eller Palácio do Planalto i Brasilia är ett stort bekymmer, nu och i framtiden. Händelserna hotar demokratins grundvalar och leder till polarisering av den offentliga debatten och söndrade samhällen. Allt detta kan kopplas till hur de digitala plattformarna och de sociala nätverken fungerar.

Rapporten nedan visar hur digitala plattformar är uppbyggda enligt begreppet ”attention economy” – där sociala medier styr och utnyttjar användarnas val, som i sin tur uppmuntrar till felaktig information, konspirationsteorier, spänningar mellan individer, sociala- och politiska grupper. Radikaliseringen av åsikter och tankar tenderar att polarisera demokratiska samhällen, med minskad mångfald som resultat.

Report_Pluralism in algorithms