INTERNATIONELLT

Varje år sen 1995 sammanställer Reportrar utan gränser statistik rörande mord, fängslanden och kidnappningar av journalister. Statistiken inkluderar professionella journalister, medborgarjournalister och mediearbetare. Statistiken baseras på data som gör det möjligt för Reportrar utan gränser att säkert fastställa att varje mord, fängslande, bortförande eller försvinnande är direkt kopplat till journalistiskt arbete.

Se Reportrar utan gränsers årssammanställning 2018

Se Reportrar utan gränsers årssammanställning 2019

Se Reportrar utan gränsers årssammanställning fängslade och saknade 2020

Se Reportrar utan gränsers årssammanställning fängslade och saknade 2021

Se Reportrar utan gränsers årssammanställning fängslade och saknade 2022

Se löpande och årlig statistik på Reportrar utan gränsers internationella webbplats

mer information

För mer information, kontakta:

Katarina Carlsson
verksamhetschef