Berättelser om ett annat Gaza – Marnas hemlighet i nyutgåva

För de allra flesta är det vardagsnära Gaza som journalisten, författaren och RSF-medlemmen Lotta Schüllerqvist skildrar i sin bok Marnas hemlighet från 2010 okänt. När nyutgåvan släpps är allt förändrat. Det nya slutkapitlet är det svåraste Lotta Schüllerqvist någonsin skrivit.

– Är, nej var.

– Finns…fanns.

Lotta Schüllerqvist måste rätta sig själv flera gånger under intervjun. Det Gaza hon beskriver i boken Marnas hemlighet. Berättelser från Gaza finns inte längre. Det Gaza hon rapporterat från som utrikeskorrespondent för Dagens Nyheter och fortsatt besöka och bevaka som frilansjournalist flera gånger om året, fram till 2020, är till stora delar utplånat. Skönheten, platserna och det mest tragiska, människor är något som var. Journalisten, författaren och RSF-medlemmen Lotta Schüllerqvist känner sorg och vrede.

– Livet har förstörts för människor som jag träffat. Ingenting finns kvar av de hem jag varit i. Alla jag känner har fördrivits. Den allra första familjen jag lärde känna i Gaza är utplånad.

Bortom nyhetsrubrikerna

Marnas hemlighet kom ut första gången 2010 och innehåller berättelser från Gaza som inte fick plats i Lotta Schüllerqvists nyhetstexter. Nu släpps en nyutgåva med nytt slutkapitel där Lotta Schüllerqvist spårar Gazaborna och platserna hon skildrar i boken. Hennes efterforskningar ledde till fruktansvärda nyheter.

Familjen al-Ashqar, den första familj hon lärde känna i Gaza, 26 personer, är utplånade. Deras egenbyggda trevåningshus likaså. Gazas äldsta hotell Marna House, och Gaza-profilen Jawdat Khoudarys arkeologiska museum och underbara trädgård är ödelagda.

Hur formulerar man det obeskrivbara? Det frågade sig Lotta Schüllerqvist, som för första gången under sin livslånga yrkeskarriär som skrivande person, inte fann ord.

– Det var otroligt jobbigt. Det nya slutkapitlet är den jobbigaste text jag någonsin skrivit. Jag fick verkligen kämpa med tonen. Jag kände att jag inte kunde skriva en känslomässig text. Budskapet skulle bli mer effektivt om jag hade en journalistisk ton.

Gaza berör

Som utrikeskorrespondent i Israel rapporterade Lotta Schüllerqvist ofta från Gaza, en plats hon beskriver som omöjlig att förhålla sig oberörd till. Att som journalist komma Gazaborna nära var inte svårt. Det var ett av få sätt för Gazaborna att nå ut i världen med sina berättelser, eftersom de inte kan resa ut.

– Det är väldigt svårt att värja sig mot Gaza känslomässigt. Människors omsorg, omtanke, generositet. Folk har knappt råd att äta och ändå ska det bjudas. Att människorna klarar sig under de här tuffa villkoren. Hur man bygger en vardag mitt i en otroligt begränsad och ofri situation. Förmågan att hitta lösningar.

Av din bok förstår man att situationen med tiden bara försämrats i Gaza. Men, kunde du föreställa dig det som händer nu, ett krig som saknar motstycke?

– Nej, och det här är något jag delar med kollegor som jobbat länge i Gaza. När jag var där 2007 tänkte jag att värre än så här kan det aldrig bli. När jag återvände var det ännu värre och i dag framstår 1982, när Gaza var fullt av israeliska soldater, med militära posteringar inne i stan och stenkastande barn, som rena idyllen. Då såg de i alla fall varandra. I dag har barnen i Gaza aldrig sett en israel. Barnen vet att de finns i flygplanen, i tanks som rullar in, i båtarna där ute. Om barnen har sett israeler har de förmodligen dött eller så har deras morbror dött, därför att israelerna kommit för att döda dem.

Lotta Schüllerqvist beskriver kriget i Gaza som en målinriktad, massiv förstörelseoperation där allting jämnas med marken. Ett totalt okontrollerat raseri utan plan framåt. Hon menar att aggressiviteten som kommer till uttryck är framkallad av den fruktansvärda traumatiska massakern den 7 oktober, som griper in i tidigare trauma, Förintelsen, som lever hos varje israel.

I den omfattande förstörelsen av det palestinska kulturarvet, angrepp som den sydafrikanska regeringen tar upp i sin anmälan till internationella brottmålsdomstolen, ser hon ett mönster. Ända sedan Nakba, fördrivningen av palestinier när staten Israel bildades 1948, har de funnits en avsikt att beröva palestinierna både hemortsrätt och identitet.

Handikappad medierapportering

Medierapporteringen från kriget är handikappad, menar Lotta Schüllerqvist.

– Omvärldens rapportering är otillfredsställande. Journalister får inte komma in i Gaza. Det blir som att hantera tillvaron med tjocka vantar. Man når inte riktigt fram.

Över 100 journalister har dödats i Gaza sedan kriget bröt ut den 7 oktober. Reportrar utan gränser har lämnat in tre klagomål till Internationella brottmålsdomstolen ICC, och kräver att israeliska krigsförbrytelser mot journalister utreds. Enskilda journalister har dödats tidigare, men den målmedvetna inriktningen på journalister är något nytt enligt Lotta Schüllerqvist. Under tidigare israeliska attacker mot Gaza har man främst siktat in sig på att bomba hus som rymmer media.

Inskränkningar i pressfriheten

Under Lotta Schüllerqvists tid som journalist i Israel upplevde hon att respekten för internationella mediers frihet var ganska stor. För israeliska medier däremot gällde fler och mer informella restriktioner – olika medier har olika röda linjer för var man får berätta och man får inte vara illojal.

– Ett väldigt allvarligt hinder för den israeliska pressfriheten är att israeliska journalister inte får åka till Gaza, ett förbud som gällt sedan 2007.

Följden blir att israeler inte vet någonting om Gaza. De få israeliska journalister som rapporterar från Gaza åker in med stridsvagnar inbäddade i den israeliska armén med tillträde enbart till områden godkända av Israel.

– Då stannar blicken vid det israeliska synfältet. Verkligheten bortom syns inte. Det är otroligt effektivt för att vidmakthålla engagemanget för det som beskrivs som försvarsarbete.

På den palestinska sidan är respekten för pressfrihet liten. Det palestinska journalister skriver granskas hårt av Hamas. Lotta Schüllerqvist känner palestinska journalister som fängslats för saker de skrivit och hon har själv råkat ut för granskning.

Vid ett tillfälle ledde en rubrik i Helsingborgs Dagblad 300 mil från Gaza, till en kontrovers mellan Schüllerqvist och Hamas. Trots att hon följde Hamas regler med medhavt obligatoriskt skriftligt dokument och en fixare som kom och mötte, fick hon plötsligt inte passera den palestinska gränsövergången som hon brukade. Efter att fixaren, den palestinska journalisten Sami Abu Salem, pratat med det lokala Hamas presskontor släpptes hon in i Gaza, men begav sig genast till Hamas för att kräva en förklaring.

På Hamas kontor dukade två unga män i kostym upp kaffe och …översättningar av Schüllerqvists artiklar! En text handlade om den nya Hamasledaren Yahya Sinwar och rubriken löd: ”Före detta terroriststämplad palestinier utsetts till Hamas nya ledare.”

– Avslaget vid gränsövergången handlade om ett ordval som Hamas inte stödde. Hamas ville veta varför jag stämplat Yahya Sinwar som terrorist. Jag sa att det inte är jag som sätter rubriken och att det anmärkningsvärda i omvärldens ögon är att Sinwar som suttit i fängelse i Israel i 25 år blir ny ledare. Jag förklarade att det är oacceptabelt att ni ska bedöma mina möjligheter att jobba utifrån vad jag skriver. Ni har inte med det att göra så länge jag inte gör någonting som är uppenbart olagligt, eller lögnaktigt!

Det var sista gången Lotta Schüllerqvist blev stoppad i gränskontrollen. Men efter incidenten började hon känna oro för sina fixare som var kvar när hon rest därifrån.

– Fixaren är en hållhake. Det tycker jag definitivt är att definiera som en allvarlig inskränkning i pressfriheten.

En civilisationens korsväg och skattgömma

Under arbetet med Marnas hemlighet fick Lotta Schüllerqvist upp ögonen för Gazas historia, ”en arkeologisk skattgömma” med spår av forna civilisationer som Egypten, Babylonien, Assyrien, Persien, Rom och Grekland. Gaza, skriver hon, har alltid varit en civilisationens korsväg.Var helst man gräver kan man hitta en skatt. Fick Lotta Schüllerqvist leva om sitt liv skulle hon bli arkeolog.

Men skatterna är inte bara arkeologiska.

Mina främsta skatter är människorna och upplevelser tillsammans med dem. De fantastiska platserna. Som inte finns kvar längre. Och havet. Närvaron av havet betyder så otroligt mycket för Gazabornas förmåga att överleva. Livsvillkoren i Gaza är i grunden mycket positiva, om det inte vore för den mänskligt skapade katastrofsituationen. 

Har Gaza påverkat dig som människa?

Lotta Schüllerqvist funderar stund innan hon svarar.
– Kanske har jag fått en större respekt för människors fantastiska uppfinningsrikedom och överlevnadsförmåga, och förmåga att uthärda fruktansvärda saker.

Lotta Schüllerqvist.Foto: Mia Gröndahl

 

Text: Maria Lindén

 

Faktaruta

Namn: Lotta Schüllerqvist

Aktuell med: Ny utgåva av Marnas hemlighet. Berättelser från Gaza. Atlas förlag.

Bakgrund: Utrikeskorrespondent för Dagens Nyheter i Israel mellan åren 2003–2007, frilansjournalist. Tidigare ordförande och styrelsemedlem i Reportrar utan gränser Sverige.

 

Israel ligger på plats 101 av 180 i RSF:s pressfrihetsindex 2024.

Palestina ligger på plats 157 av 180 i RSF:s pressfrihetsindex 2024.