KAMPANJ

Billboards Beyond Borders

Billboards Beyond Borders är en online-kampanj för journalister och andra vars röster har blivit tystade av censur. Människor vars åsikter lett till censur, straff och ibland även död. För att lyfta fram människors rätt till informationsfrihet och uttryck och låta deras röster höras, vände vi oss till det mest kraftfulla verktyget för att sprida information – internet.

Genom att ändra skyltar i Google Street View fick vi tillgång till platser där människor inte kan uttrycka sig fritt utan att drabbas av konsekvenser, långt bortom både gränser och censur. Meddelandena på skyltarna är bara några av de uttalanden som har lett till censur och straff. Det finns många fler exempel, och censuren som begränsar yttrandefriheten fortsätter.

Se mer information och video om kampanjen på länken:

http://www.billboardsbeyondborders.com

 

Kampanjen har tilldelats priser vid en rad olika tävlingar i Sverige och internationellt:

100-wattaren

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/11/29/kryphalet-skapade-innovativ-utomhuskampanj–vinner-i-ideellt/

Guldnyckeln

https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/kampanjer/har-ar-alla-vinnare-i-guldnyckeln-2019

Guldägget

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2019/04/25/hittade-kryphal-i-google-maps–vinner-guldagg-i-pr/

https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/kampanjer/har-ar-alla-guldaggsvinnare/

https://guldagget.se/vinnare/billboards-beyond-borders-4/

https://guldagget.se/vinnare/billboards-beyond-borders/

https://guldagget.se/vinnare/billboards-beyond-borders-3/

https://guldagget.se/vinnare/billboards-beyond-borders-2/

Webby Awards

/https://vote.webbyawards.com/PublicVoting#/2019/advertising-media-pr/individual/online-guerrilla-innovation

https://www.webbyawards.com/winners/2019/advertising-media-pr/individual/online-guerrilla-innovation/billboards-beyond-borders/?

ADC Annual Awards

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2019/05/07/har-ar-svenska-byraerna-som-prisas-i-one-show/ 

https://www.oneclub.org/awards/adcawards/-award/32504/billboards-beyond-borders

https://www.oneclub.org/awards/adcawards/-award/32453/billboards-beyond-borders/billboards-beyond-borders 

https://www.oneclub.org/awards/adcawards/-award/32505/billboards-beyond-borders/billboards-beyond-borders 

https://www.oneclub.org/awards/adcawards/-award/31913/billboards-beyond-borders/billboards-beyond-borders 

D&AD

Byrå: Åkestam Holst

mer information

För mer information, kontakta:

Katarina Carlsson
verksamhetsledare