Bloggare får reducerat straff

Eftersom Hoang har varit häktad sedan augusti 2010 kommer han släppas från fängelset den 12 januari 2012.

– Vi är givetvis nöjda med att fängelsestraffet blev förkortat, men vi beklagar beslutet att han ska hållas i fängelse ytterligare sju veckor och särskilt att husarresten de kommande tre åren kvarstår eftersom de bryter mot Vietnams konstitutions principer, säger Reportrar utan gränsers generalsekreterare Jean-Francois Juilliard. V

id dagens utfrågning vid överklagandet tog domaren hänsyn till Hoangs erkännande av sina misstag, hans begäran om nåd och hans löfte att bryta alla band med Viet Tan, det förbjudna pro-demokratiska partiet. Domaren tog också hänsyn till föräldrarnas ålder, båda två i 90-års åldern. Samt viljan att upprätthålla goda relationer mellan Frankrike och Vietnam. Hoang var från början dömd till tre års fängelse och tre år i husarrest, på grund av åtal om försök att störta regeringen i augusti 2010. Krav på öppenhet när bloggare överklagar dom VIETNAM Reportrar utan gränser uppmanar domstolen att hörsamma bloggaren Pham Minh Hoangs överklagande, den 29 november, mot domen för att försöka störta regeringen. Hoang som har både franskt och vietnamesiskt medborgarskap, har dömts till tre års fängelse och tre års husarrest.

– Hoang uttryckte bara sina åsikter i frågor som var av allmänt intresse i Vietnam, en rättighet som garanteras i landets konstitution. Ändå har han redan hållits i mer än ett år, han måste släppas och hans fällande dom tas bort. Vi upprepar vår vädjan till den franska regeringen och internationella samfundet att göra påtryckningar mot de vietnamesiska myndigheterna för Hoang ska sättas på fri fot, säger Reportrar utan gränser.

– Journalister och observatörer som vill delta i utfrågningen ska kunna göra det. Myndigheterna måste tillåta detta i syfte för att det ska råda full insyn i överklagandet. Vi uppmanar också domstolen att beakta paragraferna i konstitutionen som frikänner Hoang på alla åtalspunkter, tillägger Pressfrihetsorganisationen.

Paragraf 43 i konstitutionen ger medborgare rätt att delta i frågor som berör samhället, samt att diskutera lokala och nationella frågor. Paragraf 69 garanterar yttrande- och mediefrihet, medborgarna ska ha rätt till information, att sammanträda, bilda föreningar samt att demonstrera, så länge de respekterar lagen. Paragraf 71 skyddar integritet, privatliv, hälsa, heder och medborgarnas värdighet. Ingen får gripas utan ett domstolsbeslut eller en korrekt fullmakt, förutom när man tas på bar gärning av att begå brott.

Hoang som använde bloggen Phan kien Quoc, skrev om utbildning, miljö och Vietnams tvister med Kina. Han deltog i en kampanj mot bauxitutvinningen i Vietnamns centrala högländer av kinesiska företag och deltog i konferenser om Vietnams anspråk av Parcel och Spratlyöarna. Som universitetslärare, gav han också utanför läroplanen utbildning i ledarskap och är medlem av den pro-demokratiska partiet Viet Tan. Hoang dömdes till tre års fängelse och tre års husarrest av en Hanoi domstolen den tioende Augusti efter ett åtal om försök att störta regeringen. Domstolen fann att han hade ”underminerat statens säkerhet” och ”besudlat landets image”.

Efter att Hoang greps den 13 Augusti 2010 tillbringade han nästan ett år i häkte. Enligt vietnamesisk lag, bör detta räknas bort från det fängelsestraff han har att avtjäna. Beväpnade säkerhetsagenter försökte skrämma journalisterna under rättegången, för att hindra dem från att bevaka målet. Hans fru, Le Thi Kieu Oanh, fick inte närvara vid rättegången och det är fortfarande oklart om hon tillåts närvara när överklagandet läggs fram. När hans mamma bad att få närvara, fick hon till svar att det inte fanns några platser kvar i rättssalen.

Den 26 oktober lanserade Reportrar utan gränser en kampanj med syfte att uppmärksamma turister i Vietnam om bristen mediefrihet och censuren i landet. Minst tre journalister och 17 nätaktivister är för närvarande fängslade i Vietnam.