Brist på reformer hindrar utredning av mordet på Daphne Caruana Galizia

ANDREAS SOLARO / AFP

Tre år efter mordet på journalisten Daphne Caruana Galizia råder fortfarande straffrihet. Varken de som beordrade eller utförde mordet har ställts inför rätta. Samtidigt begränsas maltesiska journalisters möjligheter att utföra sina arbeten allt mer.

Den 16 oktober mördades den maltesiska journalisten Daphne Caruana Galizia. Jakten på rättvisa har sedan dess kantats av upprepade hinder och försök att stoppa utredningen, vilket lett till en kraftig försämring av pressfriheten på Malta.

– Tre år av straffrihet för mordet på Daphne Caruana Galizia är alldeles för lång tid. Fler av de rekommendationer som Reportrar utan gränser lämnade i en rapport för ett år sedan har fortfarande inte genomförts av Maltas regering. Att tillåta den här typen av straffrihet inom EU öppnar tyvärr dörren för liknande attacker mot journalister. Det måste till en tydlig signal för att detta inte ska hända igen, i EU eller någon annanstans, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser (RSF Sverige).

För ett år sedan publicerade Reportrar utan gränser och den maltesiska tidningen The Shift News en rapport om de maltesiska myndigheternas misslyckande efter mordet på Daphne Caruana Galizia. I rapporten lämnas en rad rekommendationer för att stärka myndigheternas möjligheter att ställa de skyldiga inför rätta. I stort sett ingen av rekommendationerna har genomförts.

En statlig utredning har tillsatts. Det var ett resultat av ett tufft påverkansarbete med stöd av det internationella samfundet. Utredningen hotas nu av premiärminister Robert Abela, som vill begränsa tiden för utredningen.

Under sina första tio månader vid makten har Robert Abela visat lika stor ovilja att bidra till en lösning på fallet, som sin företrädare Joseph Muscat, som fick avgå efter folkliga protester. Joseph Muscat lämnade regeringen 5 oktober förra året, framför allt på grund av den stillastående utredningen av mordet på Daphne Caruana Galizia.

När Reportrar utan gränser besökte Malta i juli i år vittnade flera journalister om de tuffa villkor under vilka oberoende medier verkar. De berättade att den nya regeringen visat liten vilja att komma tillrätta med flera av de orsaker som ligger till grund för att mordet aldrig blivit utrett ordentligt.

Enligt flera journalister på Malta är premiärminister Robert Abela lika öppet fientlig gentemot media som sin företrädare. Det har aldrig varit svårare att få tillgång till offentliga handlingar och intervjua regeringsföreträdare, enligt flera journalister.

Robert Abela kritiseras också för brist på transparens i de stödpaket till maltesiska medier som betalats ut på grund av covid-19-pandemin. Vilka villkor som de medier som tagit emot pengarna skrivit på är oklart. Reportrar utan gränser har tagit del av rapporter som visar på att regeringen försökt påverka vissa mediers redaktionella riktlinjer.

I fallet med mordet på Daphen Caruana Galizia står utredningen still. De anklagade torpederna, Alfred Degiorgio, George Degiorgio och Vincent Muscat har suttit häktade sedan december 2017, men har ännu inte ställts inför rätta. Mellanhanden och nyckelvittnet, Melvin Theuma är inlagd på sjukhus sedan i juli, på grund av svåra skador som han ska ha åsamkat sig själv. Bland annat ska han ha skurit sig själv i halsen.

Bevisbördan mod den utpekade huvudmannen, Yorgen Fenech växer, men hans försvarsadvokat hävdar att hans klient inte kommer få en rättvis rättegång, att de verkliga huvudmännen fortfarande går fria.

Reportrar utan gränser kräver rättvisa för Daphne Caruana Galizia, att alla inblandade identifieras och ställs inför rätta. För att detta ska ske måste den oberoende utredningen få möjlighet att utföra sitt arbete utan påverkan. Reportrar utan gränser rekommenderar att oberoende europeiska utredare också bjuds in. I övrigt bör alla de rekommendationer som lämnades i förra årets rapport genomföras.

Malta har sedan mordet på Daphne Caruana Galizia tappat 34 placeringar i Reportrar utan gränser pressfrihetsindex och rankas på plats 81 av 180.