Censur av internet i Tunisien – igen

Debatten om filtrering av internet blossade upp i Augusti 2011 när en domstol beslutade att den tunisiska internet byrån (ATI) ska blockera pornografiska hemsidor. Det är en grupp advokater som lyft frågan, eftersom man tycker att pornografi är ett hot mot barn och muslimska värden. ATI är ett självständigt företag, men kan alltså tvingas att censurera internet.

– Det är naturligt att man vill skydda barn från pornografi, men det är inte ATI:s jobb, och de har inte heller tekniken eller pengarna till att göra det, säger Reportrar utan gränser.

– Vi ser hellre att föräldrar ska få hjälp att kontrollera vad deras barn gör på internet, istället för att gå tillbaka till censur. Att ATI ska vara den som censurerar är också väldigt olämpligt, eftersom företaget faktiskt är självständigt.

– Vi är rädda för att det börjar med blockering av pornografi, men utvecklas till fler och fler områden tills Tunisien har full censur igen, säger pressfrihetsorganisationen.

När ett land börjar censurera är det lätt att man blockerar för mycket. Ett exempel är att hemsidor om hälsa eller sjukdomar kan bli blockerat automatiskt av ett filter som ska dölja porr. Ett annat problem är att domstolen anser att man kan lägga över sitt juridiska ansvar på ATI, och beordra ett företag att bli poliser på internet. Även om staten rent formellt äger aktier i ATI så är det olämpligt att styra på det sättet.

Reportrar utan gränser är inte emot all typ av begränsning av internet, men det måste ske på ett sätt så man kan garantera rätten till det fria ordet. Tunisiens president tar avstånd från domen och säger att han vet vilka faror det kan medföra att börja censurera.

I en rapport av FN:s specialist på yttrandefrihet, Frank La Rue, slår man fast att yttrandefrihet ska vara normen och blockeringar av hemsidor undantag, inte tvärtom. Information som finns online ska bara begränsas i specifika fall och i små skalor, och i linje med internationella rekommendationer. Priset för internetuppkoppling kommer stiga ifall man inför ett filter, och den kostnaden kommer att läggas över på internetleverantörerna och användarna.

Signalen Tunisien borde skicka till sina invånare är att internet är en rättighet, och censur tillhör det förflutna.