Christina Jutterström skänker del av prissumma till Reportrar utan gränser

Christina Jutterström fick Lucas Bonniers Stora Journalistpris. Nu skänker hon en del av priset till Reportrar utan gränser, RSF Sverige. Pengarna blir en grundplåt till de skolföreläsningar som vi planerar att genomföra under våren.

– Det känns meningsfullt för mig att bidra till att Reportrar utan gränser når ut till skolungdomar med viktig kunskap om yttrande- och tryckfrihetens betydelse för ett fritt samhälle. I bästa fall kan det bidra till att några ungdomar väljer att bli framtidens journalister. De kommer att behövas, säger Christina Jutterström.

Hon har varit chefredaktör för Dagens Nyheter och Expressen och verkställande direktör för Sveriges Television och i år tilldelades hon Lucas Bonniers Stora Journalistpris. I motiveringen prisas hon för sin långa karriär och kallas för ”en av den svenska journalistikens verkliga giganter”. Nu skänker hon en del av prissumman, som uppgår till 100 000 kronor, till RSF Sveriges arbete.

Pengarna kommer att gå till vår satsning på att nå ut till unga. Under drygt fem år har RSF Sverige varit ute på gymnasieskolor, folkhögskolor och universitet och föreläst om press- och yttrandefrihet och dess betydelse för demokrati och mänskliga rättigheter. Under 2023 har vi träffat drygt 3 000 elever från Piteå i norr till Malmö i söder.

Föreläsningarna görs tillsammans med exiljournalister som förmedlar sin berättelse och kunskap om det land hen kommer ifrån. Det har stort pedagogiskt värde att få träffa en journalist som arbetat i ett land som ligger långt ner i pressfrihetsindex och där rätten att förmedla eller ta emot information inte är självklar. De utvärderingar vi gör av föreläsningarna visar att exiljournalisternas berättelser är ögonöppnare. Genom deras unika kunskap från länder med svaga demokratier eller från länder i konflikt ser eleverna en tydlig koppling mellan yttrandefrihet, pressfrihet och demokratiska samhällen.

På grund av regeringens omprioriteringar i biståndsbudgeten har finansieringen av våra skolföreläsningar strukits. RSF Sverige har sökt nya vägar att finansiera denna viktiga verksamhet.

– Vi hoppas att det generösa bidraget från Christina Jutterström inspirerar fler medier, stiftelser och övriga givare att bidra till RSF Sveriges skolsatsning under 2024, säger Erik Larsson, ordförande RSF Sverige.