Dawit Isaaks fall till Afrikanska kommissionen

Fängslade journalisten Dawit Isaak

– Att hela kommissionen nu ska ta upp vår framställan betyder att kommissionen funnit vår inlaga väl underbyggd. Det är ett viktigt första steg i vad som jag hoppas ska resultera i ett fällande utslag mot Eritrea. Om så blir fallet kommer kommissionen, som ju är Afrikanska Unionens viktigaste människorättsorgan, att kräva att Dawit Isaak friges, säger Jesús Alcalá.

Det är tillsammans med advokaterna Percy Bratt och Prisca Orsonneau som Jesús Alcalá har fört ärendet till kommissionen sedan Eritreas Högsta domstol vägrat behandlat inlagan om Habeas corpus för den olagligt fängslade svensk-eritreanske journalisten. Habeas corpus-inlagan för Dawit Isaak skickades in sommaren 2011 till Högsta domstolen. Den eritreanska regeringen har tidigare deklarerat att landet tillämpar Habeas corpus och att landets domstolar är oberoende och kan pröva sådana ärenden. En begäran om Habeas corpus innebär att varje fånge har rätt att få träffa domare och förklara sin syn.

Det är inte detsamma som en rättegång utan domaren skall sedan avgöra om personen alls få hållas fängslad. Afrikanska kommissionen för mänskliga och folks rättigheter har skapats av Afrikanska unionen för att bevaka att de mänskliga rättigheterna följs av medlemsländerna. De 11 kommissionärerna kan pröva om Eritrea respekterar de mänskliga rättigheterna och de afrikanska konventioner landet förbundit sig att följa och begära svar från den eritreanska regeringen. Som inlagan om Dawit Isaak visar hålls han i strid mot både eritreansk lag, i strid mot flera afrikanska konventioner och i strid mot FN-deklarationer.

Han har varken åtalats eller dömts. Han hålls isolerad från omvärlden och utan möjlighet att träffa vare sig sin familj, advokat, svensk ambassadpersonal eller Internationella Röda korset. Och han har suttit fängslad i över elva år. Allt detta strider mot både Eritreas egen lagstiftning och flera internationella konventioner landet lovat att följa. Hade eritreansk lag följts skulle han ha åtalats inom en månad annars släppts. Dawit Isaaks liv är i fara. Senast i augusti rapporterade Reportrar utan gränser efter undersökningar att ytterligare tre journalister som gripits vid samma tid som Dawit Isaak hade dött i fångenskap. – Genom att ärendet förts till kommissionen ökar trycket på den eritreanska regimen. Det innebär också att Dawit Isaak tydligt blir en afrikansk fråga, säger Lotta Schüllerqvist ordförande i Reportrar utan gränser.