Dawits fall till Afrikanska kommissionen

Reportrar utan gränser välkomnar initiativet från juristen Jesús Alcalá och advokaterna Percy Bratt och Prisca Orsonneau. I dagarna har de lämnat in en juridisk inlaga till Afrikanska kommissionen för mänskliga rättigheter i Gambia, den Afrikanska unionens kontrollorgan där Eritrea är skyldigt att svara. De går därigenom vidare med förra årets Habeas corpus-framställning för Dawit Isaak. Där begärde de att Högsta domstolen i Eritrea skulle pröva om det var lagligt att hålla honom fängslad.

I ett tidigare ärende inför Kommissionen har Eritrea hävdat att landets egna domstolar är oberoende och självständigt kan pröva Dawit Isaaks och de andras fängslade journalisternas fall, och att landet tillämpar principen habeas corpus, som hindrar myndigheter från att låsa in människor och sedan glömma bort dem. Men Högsta domstolen i Asmara har inte besvarat den habeas corpus-skrivelse som Jesús Alcalá, Percy Bratt och Prisca Orsonneau lämnade in förra sommaren.  Det är därför som de nu väljer att ta fallet vidare till Afrikanska kommissionen för mänskliga rättigheter för prövning. Fängslandet av Dawit Isaak strider både mot eritreansk lag och flera afrikanska och internationella konventioner.

I Svenska Dagbladet skriver Jesús Alcalá, Percy Bratt och Prisca Orsonneau:”Det är bråttom nu. Dawit Isaak kan gå samma öde till mötes som sina kollegor. Det är fortfarande möjligt för Eritreas domstolar att kräva att myndigheterna hämtar fram honom ur fängelset. Istället riskerar regimen nu att tvingas till en pinsam prövning i den Afrikanska kommissionen. Under senare år har den eritreanska regeringen mött allt fränare kritik från andra länder på kontinenten. Att agera som Eritrea gör skadar hela Afrikas anseende.

Lösningen är enkel. Eritrea behöver bara följa sin egen lagstiftning och släppa Dawit Isaak.”

 
En Habeas corpus-prövning är inte detsamma som en rättegång där ett åtal prövas. Den gäller enbart lagligheten i själva fängslandet.

Principen började användas för att hindra godtyckliga häktningar i England under högmedeltiden.

Länk till artikeln!

English version:
Today, 27 October 2012, Dawit Isaak turns 48. It is his twelfth birthday in an Eritrean prison. The struggle to free him goes on. His case is now being brought to the African Commission on Human and People’s Rights.
Reporters Without Borders welcomes the initiative by jurists Jesús Alcalá, Percy Bratt and Prisca Orsonneau. They have sent a legal writ to the African Commission on Human and People’s Rights in The Gambia. The Commission protects and promotes Human Rights within the African Union. This means that the three jurists take the case from last year, further. Then they filed a writ for Habeas corpus for Dawit Isaak with the High Court of Eritrea.
In an earlier case before the African Commission the Eritrean Government has stated that its own court system is independent ant could handle the case of Dawit Isaak and others. It was also stated before the Commission that Habeas corpus is a principle in the country as a protection from arbitrary arrest and imprisonment.
But the High Court of Asmara has not reacted to the writ for Habeas Corpus for Dawit Isaak. Therefore the case is now being brought to the African Commission.
The imprisonment of Dawit Isaak runs counter to both Eritrean law and several African and international conventions. Several of his colleagues have died in prison already. In August Reporters Without Borders reported that three more had perished: Dawit Habtemichael, Mattewos Habteab and Wedi Itay.  (http://en.rsf.org/eritrea-three-journalists-held-since-2001-30-08-2012,43298.html)
In an article published today in the Swedish daily Svenska Dagbladet the three jurists write:”We are running out of time and Dawit Isaak runs the risk of ending up like his colleagues. It is still possible for the Eritrean High Court to demand that the authorities brings Dawit Isaak from his prison and presents him. But instead of doing this Eritrea may now be forced to an embarrassing process before the African Commission. Lately the Eritrean regime has come under growing criticism from other African countries. Eritrea’s actions harm the reputation of the entire continent.There is a simple way to stop that. All that Eritrea has to do is to abide by its own laws and release Dawit Isaak.”
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nu-maste-eritrea-svara-om-isaak_7619634.svd

The writ for Habeas corpus in 2011 was supported by editors from 21 European news organisations.
Amongst them El País, Spiegelonline, Gazeta Wyborzca, Frankfurter Rundschau, TAZ, Stuttgarter Zeitung, Berliner Zeitung, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Aftenposten, Verdens Gang, Helsingin Sanomat, Iltalehti, Berlingske and BT