Debatt om FRA-lagen

Det säger Reportrar utan gränsers ordförande, Jesper Bengtsson och styrelseledamot, Jonathan Lundqvist i ett debattinlägg på Svenska dagbladets Brännpunkt, med anledning av Justitieministern, Beatrice Asks, förslag att tillåta signalspaning av svenskar på beställning av Säpo och Rikskriminalpolisen.

”Förslaget skulle innebära att alla svenskars aktiviteter skulle bli övervakade vid varje given tidpunkt. Sådan är nämligen tekniken: för att kunna urskilja vissa aktiviteter så lyssnar FRA på allt. Alltid. Beteenden, rörelsemönster och samtal systematiseras och sorteras. Alla blir kartlagda och kategoriserade. Vissa mönster granskas närmare. Vilka mönster det är får vi aldrig veta. Det ligger i verksamhetens natur.” skriver Jonathan Lundqvist och Jesper Bengtsson.