Den ivorianska presidenten utlovar rättvisa till den kidnappade journalisten Guy-André Kieffer anhöriga.

– Jag kan försäkra er att ingen kommer att skyddas, säger Ouattara till dem vid mötet. Ett år efter regeringsskiftet i Elfenbenskusten, tycker de att undersökningen inte går framåt tillräckligt snabbt och att det inte finns tillräckliga resurser eller politisk vilja investerade i den.

Journalistens familj och Reportrar utan gränser (som är en registrerad part i undersökningen), anser att den franska undersökningsdomare som utreder ärendet fick arbeta obehindrat när han besökte Elfenbenskusten. Men de tror att mer behöver göras, och efterlyser samarbete mellan de rättsliga systemen i de två länderna. I synnerhet vill de att den ivorianska sidan ska lägga mer resurser på ärendet och göra en egen utredning, så att framsteg kan göras mellan besöken av den franska domaren.

Med detta uppmanade Silou-Kieffer och Reportrar utan gränser myndigheterna att: Skapa en särskild utredning eller en gemensam utredning med den franska domaren.

Återuppliva den gemensamma övervakningskommitté av den franska och kanadensiska ambassaderna och det ivorianska justitiedepartementet som inrättades 2004. Se till att de personer som nämns i samband med fallet ifrågasätts igen i bästa möjliga förhållanden, så att sanningen kan fastställas. De ivorianska myndigheterna har meddelat att de ser positivt på dessa förslag. Statsministern och justitieministern måste arbeta med ordföranden för BAR och advokaten för de civila parterna i målet, Joachim Bile-Aka, liksom med den franska undersökningsdomare, Patrick Ramaël.        

17.04.2012

Årsdagen av  journalisten Guy-André Kieffers kidnappning uppmärksammas i Frankrike och i Mali. Den 16 april markerade Osange Silou-Kieffer den åttonde årsdagen av försvinnandet av hennes man, fransk-kanadensiska journalisten Guy-André Kieffer. Journalisten kidnappades efter att ha hållit en demonstration på Prima köpcentrums parkeringsplats i Abidjan.   De runt 40 journalister som deltog i demonstration, bar på symboliska presskort runt halsen. Flera nationella och internationella medier bevakade aktionen. –Jag är väldigt rörd till att vara här idag, på den plats där min man försvann, och att ha så många människor här för att stödja mig , sa Silou-Kieffer.

– Jag har kommit hit för att hylla honom men också och framför allt säga att vi inte kommer att ge upp. Vi är fast beslutna att veta vad som hände, att få veta sanningen. Hon tillade:

– Jag skulle vilja att franska och kanadensiska ambassaderna i Elfenbenskusten att återupptar en gemensam övervakning av utvecklingen av fallet, på samma sätt som de gjorde efter kidnappning 2004.

Reportrar utan gränser, som har hjälpt familjen sedan 2004 och som är registrerat målsägande i den franska rättsliga utredningen av Kieffers försvinnande, säger:

– Undersökningen går inte framåt tillräckligt snabbt och förändringarna sedan förra året har inte motsvarat våra förväntningar.

Yttrandefrihetsorganisationen tillade: – Vi uppmanar den ivorianska myndigheterna att skapa en specialutredning i Elfenbenskusten, en med tillräckliga resurser så att den franska undersökningsdomare, Patrick Ramaël är inte den enda att försöka föra detta fall.

Solou-Keffier och Reportrar utan gränser kommer att tas emot den 17 april av president Alassane Ouattara och premiärminister Jeannot Ahoussou-Kouadio, som också är justitieminister. Kieffers dotter, Canelle Kieffer, höll den 16 April en demonstration framför Saint-Michel fontänten i Latin Quartier i Paris. Deltagarna kommer att bära samma symboliska presskort som i Abidjan.