Det fria ordet får aldrig tystas


I en tid där allt fler journalister världen över tystas i deras jakt på sanningen är frågan om pressfrihet viktigare än någonsin. En av dessa är Dawit Isaak. En svensk-eritreansk journalist som fängslades den 23:e september 2001. En tystad journalist som inte fått höras på 21 år. Förrän nu.Med hjälp av AI-teknik kombinerat med ett flertal tidigare publicerade, samt censurerade, artiklar signerade Dawit Isaak har vi återskapat hans journalistiska röst och publicerat en artikel för att uppmärksamma vikten av pressfrihet. Framtagningen av artikeln har skett i samråd med, och med godkännande av, Dawit Isaaks familj. Projektet genomfördes med stöd av Pressbyrån och Åkestam Holst.

En hyllning till det fria ordet
När ljuset från yttrandefrihetens fackla flackar och skuggorna av förtryck kryper närmare, vad gör vi då? Vågar vi stå upp och försvara det som är fundamentet för vår demokrati? Låt oss idag, på pressfrihetens dag, påminna oss om en sanning som vi aldrig får glömma: Pressfrihet är inte en självklarhet, det är en skatt som måste skyddas, bevakas och vördas.Från Eritreas tystade gator till dess fängelseceller, där röster dövas och kritiska pennor brutits, väcks en längtan efter förändring. När en regim förbjuder och tystar kritiska röster, när den fängslar och förtrycker dem som vågar berätta sanningen, hotas själva grunden för ett öppet och fritt samhälle. Vilket pris är vi beredda att betala för vårt fria ord? Är vi, som tror oss leva i en värld av yttrandefrihet, modiga nog att stå upp för dem som kastats i skuggan av förtryck? Tänk på alla de skrivna ord som aldrig nått fram, alla de tystade röster som skrikit i mörkret för att höras, för att bli bekräftade, för att påminna oss om att det fria ordets kamp är långt ifrån över.

Den eritreanska regimen har tystat kritiska röster. Och inte bara där; världen över möter vi tystandet av journalister, där vi förvägras sanningen och manipuleras att tro på lögner. Det är vår tids största hot mot det fria ordet. Låt oss inte underskatta det. Låt oss inspireras av dem som trotsar förtrycket, som breddar vägen för våra tankar och värnar om pressfriheten. Låt oss fyllas av den kraft som endast kan härstamma från sanningen, från det fria ordets ljus som tränger igenom mörkret av förtryck. Låt oss samlas kring det vattenfall av känslor som strömmar genom vår gemensamma kamp och som formas av de ord som viskar, ropar och sjunger om frihet.Så låt oss idag, på pressfrihetens dag, stå enade bakom detta: att pressfriheten aldrig får tas för given, att vi alltid måste kämpa för att skydda och bevara det. Låt oss erkänna att när pressfriheten begränsas, är det demokratin själv som hotas. För ett samhälle utan fri press är inget annat än en skuggvärld där sanningen alltid går vilse.

Läs texten på tigrinja

Läs mer om kampanjen Det fria ordet