Diktaturernas långa armar sträcker sig in i Sverige

Erik Larsson, ordförande för Reportrar utan gränser Sverige

I somras träffade jag en fyraåring med spindelmannenkeps ute i skogen. Hej, hej! Jag heter Oskar, förklarade han raskt och jag tänkte att så där borde alla kunna gå genom livet. Nyfiket, öppet och rakryggat. Men så är det tyvärr inte. Förra året ökade censuren av medier i 47 länder, visar en rapport från V-Dem på Göteborgs universitet som mäter demokratiutvecklingen i världen. Pressfriheten pressas tillbaka av en växande skara diktatorer. Det är lätt att misströsta. Men samtidigt inser fler också allvaret.

Reportrar utan gränsers Haddy Foon åker runt tillsammans med exiljournalister samt Ung Media och besöker gymnasier över hela Sverige för att prata om pressfrihet, demokrati och medieetik. Intresset är just nu enormt. Målet för i år var att vi skulle träffa 1200 elever, men just nu ser det ut som att vi kommer att träffa mer än dubbelt så många, 3700, elever innan året är slut.

Det är kul att skolan och unga verkar se kopplingen mellan pressfrihet och demokrati. Samtidigt blir det alltmer uppenbart hur mycket klokhet som ligger i uttrycket ”Ingen människa är en ö”. Det var 1600-talspoeten och prästen John Donne som myntade frasen som fångar det faktum att vi alla ingår i ett större sammanhang. Backar demokratin i vår omgivning får det även konsekvenser hos oss. Diktaturernas långa armar sträcker sig in över våra gränser.

Det visar vår senaste rapport Hot mot exiljournalister i Sverige. Karin Elfving, som sitter i RSF:s styrelse, har intervjuat 26 exiljournalister från elva länder om deras situation här i Sverige. Det är en skrämmande bild som framträder. Flera av de som flytt till Sverige berättar att trakasserierna fortsätter här. Regimer och deras anhängare hotar journalisterna och deras familjer. Kvinnliga journalister tvingas ofta utstå sexuella kränkningar. Många av de intervjuade har vidtagit olika försiktighetsåtgärder och berättar att hoten och hatet lett till självcensur och stark oro. Regimen i El Salvador dirigerar sina trollarméer som hotar de mediaanställda som flytt från den stenhårda diktaturen. Talibanerna är också mycket aktiva på plattformen X, tidigare Twitter. De varnar för att släktingar i Afghanistan kan råka illa ut om journalisterna flytt som uttrycker sig kritiskt. De som jobbar för exilmediekanalen Radio Erena får också motta ständiga hot för sin rapportering om läget i Eritrea och bland turkiska journalister i Sverige är oron stor. Turkiets president Recep Erdogan kräver att några av dessa lämnas ut och vissa har även misshandlats här i Sverige.

Strategierna varierar något men målet är alltid detsamma – att ingjuta rädsla och skapa otrygghet gällande den egna säkerheten och familjen i ursprungslandet. Det här är uppenbarligen ett växande problem som svenska myndigheter behöver hantera. Det är orimligt att diktatorer och dess anhängare kan tillåtas att tysta journalister här i Sverige.

Rapporten om exiljournalister visar tydligt att pressfrihetsfrågorna är gränsöverskridande. Hur viktigt det är att jobba med pressfrihetsfrågor i såväl Sverige som i andra länder.

Därför fortsätter vårt arbete också i Ukraina. Reportrar utan gränser, RSF Sverige, har med hjälp av generösa givare stöttat journalister och medieföretag i Ukraina, sedan i mars 2022. Hittills har RSF Sverige kunnat ge en miljon kronor till direkta insatser i Ukraina. Det handlar om att förse journalister med bland annat skyddsvästar, säkerhetsutbildningar och generatorer. Ett nytt generöst bidrag från förlaget Natur&Kultur gör att vi kan utöka vårt stöd där. Vi har också dragit i gång ett nytt projekt för att stödja Belarusian Association of Journalists (BAJ) som jobbar för att stärka den oberoende rapporteringen från Belarus. Det är mycket på gång nu under hösten. Demokratin backar just nu i världen och även här i Sverige höjs röster som vill beskära yttrandefriheten. Men tillsammans med dig så gör vi det enda rimliga och kämpar på för en starkare pressfrihet.

Vi ses!

Erik Larsson, ordförande Reportrar utan gränser Sverige

Foto: Jonas Gratzer