Dödligaste året för journalister sedan 1995

2012 har varit ett exceptionellt farligt år för journalister runtom i världen. Antalet journalister som dödats i samband med sitt arbete har ökat med 33 procent i jämförelse med föregående år.

2012 i siffror

88 journalister dödade (+33% ökning jämför med 2011) 879 journalister gripna,1993 journalister hotade eller fysiskt attackerade, 38 journalister kidnappade, 73 journalister tvingade i landsflykt, 6 medieassistenter dödade, 47 nätaktivister och medborgarjournalister dödade, 144 bloggare och nätaktivister gripna.

De värst drabbade områdena är Mellanöstern och Nordafrika (med 26 dödade journalister), Asien (24 döda) och Afrika söder om Sahara (21 döda).

Siffrorna har inte varit så höga sedan 1995, då Reportrar utan gränser började publicera årssammanfattningar. Antalet journalister som mördats eller dödats var 67 år 2011, 58 under 2010 och 75 under 2009. Det dystraste siffror som tidigare redovisats var 2007, då 87 journalister dödades. De 88 journalister som dödats under 2012 miste livet när de bevakade krig eller konflikter, eller så mördades av grupper kopplade till organiserad brottslighet (inklusive narkotikahandel), av islamistiska miliser eller på order av korrupta tjänstemän.

– Anledningen till det exempellösa antal journalister som dödats under 2012 är främst kriget i Syrien, kaoset i Somalia och talibanernas våld i Pakistan, säger Reportrar utan gränsers internationelle generalsekreterare Christophe Deloire.

Men när yttrandefriheten begränsas så är offren inte enbart journalister. Medborgarjournalister och nätaktivister har drabbats hårt – 47 dödade 2012 jämfört med 5 förra året– särskilt drabbat är Syrien. Dessa män och kvinnor fungerar som reportrar, fotografer och videojournalister, de dokumenterar sina vardagsliv och regeringens repressalier mot sina motståndare. Utan deras verksamhet skulle den syriska regimen kunna fortsätta sina krigsbrott i hemlighet.

För att sammanställa siffrorna använder Reportrar utan gränser den information som organisationen samlat in under det gångna året om kränkningar mot press- och yttrandefriheten.

Statistiken redovisar endast fall där organisationen kunnat fastställa att offren dödats eller angripits i samband med insamling och/eller spridning av nyheter och information. Reportrar utan gränser inkluderar inte fall där journalister eller andra dödats enbart på grund av politiska aktiviteter eller aktivism inom det civila samhäller, eller av andra skäl som inte är relaterade till förmedlande av nyheter och information. Detta innebär att Reportrar utan gränser fortsätter att undersöka vissa fall, vilket betyder att siffrorna kan komma att revideras. 

Förändring från föregående år

2011 2012 

Journalister dödade

66 88 33%

Journalister gripna

1044 879 -16%

Journalister hotade eller attackerade

1959 1993 +2%

Journalister kidnappade

71 38 – 46%

Journalister som flytt utomlands

77 73 -5%

Nätaktivister och medborgarejournalister dödade

5 47 840%

Nätaktivister gripna

199 144 -27% 

De fem farligaste länderna för journalister

Trots att FN: s säkerhetsråd 2006 antog resolution 1738, som betonar behovet av att skydda journalister i farliga områden, så fortsätter våld mot journalister, framför allt dödandet av journalister, att vara ett av de största hoten mot yttrandefriheten. 

Syrien – världens farligast plats för nyhetsleverantörer

Minst 17 journalister, 44 medborgarjournalister och 4 medieassistenter har dödats under 2012

Bashar al-Assads blodiga tillslag i Syrien har drabbat nyhetsleverantörer hårt eftersom de betraktas av regimen som oönskade vittnen till krigets grymheter.

Journalister har också hotats av väpnade oppositionsgrupper, som blir allt mer intoleranta mot kritik och som är redo att stämpla journalister som spioner om de inte speglar oppositionens åsikter.

Svart år för Somalia

18 journalister dödade i 2012

Dubbelt så många journalister dödades i Somalia 2012 i jämförelse med 2009, som tidigare var det dödligaste året för mediapersonal. Den andra halvan av september i år var särskilt allvarlig med sju dödade journalister, två av dem inom loppet av 24 timmar. En sköts ned, den andra halshöggs. De flesta är offer för riktade mord eller bomattentat. De ansvariga för våldet är antingen väpnade miliser som Al-Shabaab eller lokala regeringstjänstemän som vill tysta nyhetskanaler.

Pakistan en journalist dödad varje månad 10 journalister och en medieassistent dödades i 2012 på grund av våldet i Balochistan och talibanernas repressalier

Tio journalister dödades i Pakistan för andra året i rad – nästan en journalist varje månad sedan februari 2010. Pakistan var världens dödligaste land för medier 2009 till 2011, och Balochistan fortsätter att vara ett av världens farligaste områden. Pakistan är ett extremt komplicerat land att bevaka som journalist. Oroliga klanområden, gränsen mot Afghanistan, spänning med Indien och landets kaotiska politiska historia är bidragande orsaker. 

Mexikos journalister måltavlor för organiserad brottslighet 6 journalister dödade

Våldet i Mexiko har vuxit exponentiellt under den sex år långa federala offensiven mot drogkartellerna. Modiga journalister blir måltavlor när de bevakar narkotikahandel, korruption, den organiserad brottslighetens infiltration av lokala och federala myndigheter och brott mot mänskliga rättigheter.

Brasilien: bakom kulisserna

5 journalister dödade

Narkotikahandlares verksamhet över den paraguayanska gränsen verkar ha haft en direkt inverkan i morden på två av de fem journalister som mördats i samband med sitt arbete i Brasilien under 2012. Båda journalisterna bevakade narkotikahandeln. Två av de andra offren var bloggande journalister, som ofta blir varse att minsta kritik av lokala tjänstemän kan utsätta dem för fara.

Världens fem största fängelser för journalister Ett rekordstort antal journalister fängslades och Turkiet är värst

Aldrig har så många journalister suttit i fängelse. För närvarande är 193 journalister fängslade på grund av sitt arbete, medan minst 130 nätaktivister är fängslade för att de har förmedlat nyheter och information.

Turkiet, världens största fängelse för journalister

Minst 42 journalister och 4 mediearbetare fängslade

Antalet journalister som för närvarande är fängslade för sitt journalistiska arbete i Turkiet saknar motstycke. Lagstiftningsreformer har knappt bromsat takten på de gripande, förföljelser och rättegångar som journalister utsätts för, oftast med motiveringen av bekämpa terrorism. Det rättsliga förfarandet är baserat på repressiva lagar och visar bristande respekt för informationsfrihet och rätten till rättvisa rättegångar.

Även om klimatet är mer skrämmande än tidigare så fortsätter de turkiska medierna att utvecklas och uppvisar en stor mångfald. Reportrar utan gränser avslutade nyligen en flera månaders lång undersökning av Turkiets fängslade journalister. Av de 70 journalister som för närvarande befinner sig i fängelse så har organisationen lyckats fastställa att minst 42 av dem hålls för sitt arbete med att samla och sprida nyheter och information.

Bristen på framsteg i Kina

30 journalister och 69 nätaktivister i fängelse

Antalet fängslade journalister har varit tämligen konstant under flera år. De flesta av de cirka 100 journalister och nätaktivister som avtjänar långa straff under svåra förhållanden anklagas för omstörtande verksamhet eller avslöjande av statshemligheter. De som står bakom gripandet av journalister är ofta lokala tjänstemän som är oroade över dålig publicitet till följd av rapporter om korruption och nepotism. Säkerhetspolisen riktar in sig på yttrandefrihetsaktivister och bloggare, som blir alltmer uppfinningsrika i sina ansträngningar att kringgå censuren. 

Eritreas helvetesfängelser

Minst 28 journalister i fängelse

Ingen av de 28 journalisterna som för närvarande är i fängelse har fått en rättegång eller tillgång till advokat och de har aldrig tillåtits besök av sina familjer. Förhållandena i fängelserna är skrämmande med isoleringsceller, underjordiska celler och tortyr.

Minst sju journalister har dött eller begått självmord i isoleringen – glömda eller ignorerade av omvärlden. Eritrea är en av världens få kvarvarande totalitära diktaturer och rankas sist i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex.

Den grymma intoleranens i Iran

26 journalister och 17 nätaktivister i fängelse

Situationen för mediefrihet försämrades kraftigt under 2009 efter protesterna i samband med de omtvistade omvalet av president Mahmoud Ahmadinejad. Ända sedan dess har regimen fängslat de som går över gränsen för vad som får yttras. Hälsotillståndet för några av de fängslade journalisterna och nätaktivisterna är mycket oroande. Som ytterligare ett straff utsätts fångarnas familjer för frekventa hot, trakasserier och repressalier om de vågar prata med medier. Några av dem som släppts är också offer för hot, samtidigt som de hindras från att arbeta och deras arbetsgivare pressas att avskeda dem.

I syriska fängelseceller

Minst 21 journalister och 18 nätaktivister i fängelse

Journalister och medborgarjournalister har inte bara dödas vid regimens tillslag. Många har grips och utsätts för systematisk tortyr. Myndigheterna har inga gränser när det gäller att pressa fångarna på information för att krossa oppositionens nätverk. 

Svag nedgång i gripanden och bortförande av journalister och attacker mot nyhetsmedier 

Det har skett en minskning i fall där journalister gripits eller kidnappats under det senaste året, jämfört med 2011, förutom i Asien och Amerika, där siffrorna har fortsatt att växa. Men journalister, bloggare och andra som bevakar demonstrationer och protester på plats är fortsatt mycket utsatta.

Faran att rapportera från gatan har fortsatt framför allt i Syrien (51 gripande, 33 fysiska angrepp och 13 kidnappningar) och i mindre utsträckning i Bahrain (18 gripanden och 36 fysiska angrepp). Det är inte lätt att sätta en exakt siffra på antalet gripanden av nyhetsleverantörer i attacker riktade mot civilbefolkningen i allmänhet. Siffrorna från Syrien rymmer troligen ett stort mörkertal.

Antalet gripanden och fysiska angrepp har minskat kraftigt sedan Muammar Gaddafi och Hosni Mubarak föll i Libyen respektive Egypten. Libyen: 7 gripande under 2012, en minskning från 28 under 2011. Egypten: 33 gripanden och 63 attacker under 2012, en minskning från 116 gripanden och 104 attacker jämfört med 2011. Men det är en markant ökning i fallen av hot eller attacker i Tunisien 2012, efter förra årets revolutionen som var kortare och föranledde mindre våldsamma tillslag än vid andra uppror i regionen. I Oman har myndigheterna gripit omkring 30 bloggare i ett försök att stoppa protester inspirerade av den arabiska våren. 

På Kuba i Latinamerika har trakasserierna ökat mot oliktänkande bloggare och journalister sedan 2011. Peru fortsätter att inta förstaplatsen vad gäller fysiska attacker med cirka 100 stycken per år. De största ökningarna noterades i Argentina, Brasilien och Mexiko. I Argentina beror det på en ökad polarisering mellan medierna och regimen och den politiska oppositionen, i Brasilien på spänningar och våld i samband med val, och i Mexiko på grund av politiska oroligheter till följd av presidentvalet. Colombia är enda landet där antalet fysiska attacker minskar, men inte tillräckligt för att fortfarande inte klassas som en av regionens mest våldsamma länder.

Indien, Bangladesh, Pakistan och Nepal är bland de asiatiska länder där kränkningar har ökat. Med en statskupp på Maldiverna och medier som tystas i Sri Lanka, är den indiska subkontinenten den asiatiska region där situationen försämrats mest under 2012. Det kinesiska kommunistpartiet kongress åtföljdes av en ökning av arresteringar, attacker och censur. Många medier försöker frigöra sig från kontrollen från propagandadepartementet och lokala tjänstemän, men kommunistpartiet vägrar att släppa sitt grepp om denna ”strategiska” sektor och finner ständigt nya censurmetoder.

I Afrika har 2012 präglats av våldsamheter i Mali, särskilt i norra delarna av landet (13 gripande, 8 fall av hot eller attacker, 2 kidnappningar och minst 4 censurerade nyhetsmedier). Fallen av trakasserier och censur växer stadigt i frekvens i Nigeria, Demokratiska republiken Kongo, Sudan och Somalia. Ett relativt lugn rapporteras från Uganda, Malawi och Angola – länder där myndigheterna slog till mot protester 2011.

Ett relativt lugn återvände också till Vitryssland, där antalet gripanden av journalister föll till mer ”normala nivåer”. Men 31 stycken fall är fortfarande en oroväckande hög siffra. Fysiska attacker ökade i Ukraina, där straffriheten bidrar till våldet mot journalister. I Turkiet, som är världens största fängelse för journalister, fördubblades antalet gripanden som ett resultat av den känsliga kurdfrågan.

Våld är den vanligast anledningen till att journalister tvingat fly utomlands – 73 fall 2012 jämfört med 77 under 2011. Som ett resultat av Assads regims blodiga tillslag så har Syrien under 2012 varit det land som flest journalister valt att lämna, föregående år var det Iran. Enbart under september i år flydde10 journalister från Somalia