Dödshot mot organisationen Journaliste en Dangers ledare

 JED är en partnerorganisation till Reportrar utan gränser som är baserad i Demokratiska Republiken Kongo. Ett e-postmeddelande med ämnesraden: ”Jed-Afrique: Attention Monsieur” skickades klockan 13.44 den 26 augusti till jedkin@jed-afrique.org från patriote@gmail.com, en e-postadress som är registrerad på någon som kallar sig Patrice Emungu. Meddelandet löd: ’Mr. Mbaya och Tshivuadi, Vi är medvetna om att ni får betalt för att smutskasta vårt land inför våra allierade. Ni kommer snart att få betala för detta. Ni och era familjer. Vänta bara. Ni förstör också karriärer för politiker i regeringen. Vi vet att ni får pengar från oppositionen för att bekämpa regeringen. Ni tog emot 50 000 dollar för att slåss mot den unga parlamentarikern Kisombe. Bered er på den sista striden. Ett ord till de visa…” Det finns inga bevis för att Yves Kisombe, parlamentariker för det ledande partiet, har gett order om att hotelser ska skickas. Han namnges dock, och det är tydligt att meddelandet skickats av någon som stödjer honom.

Reportrar utan gränser uppmanar därför hans anhängare att vara mer återhållsamma. Yves Kisombe har tidigare förolämpat och hotade Eugènie Ntumba, chefredaktör för tv-stationen RTVS1, i början av augusti.

– Hotelserna är oacceptabla och åtföljs dessutom av lögner. Journaliste en Danger är en erkänd och respekterad organisation som helt och hållet ägnar sig åt att försvara informationsfriheten och skydda journalister. Organisationen har utfört sitt arbete i över tio år utan att ha manipulerats eller påverkats. Den blandar sig inte i något ”politiskt krig” oavsett vad meddelandet antyder, säger Reportrar utan gränser.

– Det är ett skrämselförsök som är typiskt för det klimat av intolerans som rått i landet sedan valkampanjen inleddes den 28 november. Vi är oroliga att det ska leda till en våg av förtryck och våld mot regimkritiker. Journaliste en Danger svarade genom att organisera en ”marsch av ilska” i Kinshasa den 26 augusti där nästan tusen journalister deltog. Ett brev överlämnades till Evariste Boshab, talesman i nationalförsamlingen och generalsekreterare för regeringspartiet PPRD. Brevet uppmanade honom att avskeda Yves Kisombe från parlamentet. Samtidigt lanserade journalistorganisationer en sex månader lång bojkott av all nyhetsrapportering om Kisombes aktiviteter, och stödnätverk har skapats för Eugènie Ntumba.