Domen mot Expressen hotar pressfriheten

– Det är upprörande att journalister behandlas som brottslingar på grund av undersökande journalistik, säger Reportrar utan gränser.Expressens undersökte uppenbarligen ett ämne av allmänt intresse. Informationen som skaffades fram är viktig för hela samhället.

– Vi hoppas att domen upphävs efter överklagande och att alla anklagelser mot journalisterna avvisas. Möjligheten att göra undersökande journalistik i Sverige står på spel. Om reportrar inte kan undersöka känsliga ämnen, så finns det ingen undersökande journalistik.

Efter dåden av en seriemördare i Malmö i oktober 2010, utlöstes en debatt om tillgången till vapen i Sverige. Och på dessa grunder gjorde Expressen en undersökande rapport om hur lätt det är att skaffa vapen olagligt. I en del av undersökandet, gick Expressens reporter Diamant Salihu ut för att undersöka hur snabbt han kunde få en revolver och patroner. Det tog honom bara fem timmar, varefter han omedelbart lämnade vapnet till polisen.

Malmös domstol dömde Salihu till böter på 14 400 kronor för att han bröt mot vapenlagstiftningen, Expressens chefredaktör Thomas Mattson fick böter på 30 000 kronor för anstiftan till att bryta mot lagen och den före detta nyhetsredaktören Andreas Johansson till böter på 13 500 kronor för medhjälp. Böterna höjs om de upprepar brotten. Domstolen hävdar att hänsyn tagits till rätten till information. Domstolen säger också att det faktum att revolvern överlämnades till polisen utger en förmildrande omständighet. Journalisterna har bestämt sig att de skulle överklaga, sista datum för överklagande är 8 juni.

Mattssons advokat Ulf Isaksson, uppger till Reportrar utan gränser att är besviken på domen, särskilt med tanken på att Mattsson har vädjat om att ”handlingarna är inte på något sätt kriminella”.

Domen mot Expressen kan ha en påverkan på Sveriges position i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex, som är för närvarande rankat på plats 12 av 179 länder.