Domen mot Manning ett hårt slag mot journalistiken

– Den information som Manning skickade till Wikileaks, och som har använts av tidningar som The New York Times, Der Spiegel och Le Monde, visade på grava missförhållanden i kriget mot terrorismen, säger Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser.

Obama-administrationen har under de senaste åren fört en mycket hårdför kampanj mot visselblåsare som läckt information till journalister. Domen är en varning till alla visslare och den är ett hot mot framtidens undersökande journalistik eftersom det kan leda till att källor inte vågar träda fram. Reprisalerna är absurda och står inte i rimlig relation till vare sig handling eller uppsåt.

– Den cyniska beskjutningen av civila, som bland annat ledde till att en journalist från Reuters dödades, var en mycket viktig pusselbit för att förstå vad som händer i Irak. Skulle denna verklighet ha dolts från den amerikanska allmänheten och internationell opinion? Vilket var mer allvarligt – att begå sådana brott eller avslöja dem för allmänheten? Källor är journalistikens livsblod, säger Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser.

Reportrar utan gränser uppmärksammar också den omänskliga behandling som Manning har utsatts för under sin tid i häkte. Rättegången har också omgärdats av hemlighetsmakeri och brist på insyn. Sammantaget finns skäl att misstänka att allt inte har gått rätt till. 

Fallet har bäring också på Edward Snowdens situation.

– Edward Snowden har alla skäl i världen att frukta förföljelse, som det är definierat i Genèvekonventionen, om han skulle återvända till USA, säger Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser.