22 december

Yttrandefrihet är en av de viktigaste rättigheterna vi har. Trots det har hälften av världens befolkning inte rätt att säga, läsa, skriva eller tycka vad de vill. Reportrar utan gränser är en ideell organisation som arbetar för att ändra detta. Den franska moderorganisationen Reporters sans frontières grundades 1985. Reportrar utan gränser Sverige har funnits sedan 1994. I dag har organisationen kontor i sju länder samt fristående sektioner i sex länder runt om i världen. Utöver detta har organisationen korrespondenter i nästan 150 länder. Med sin långa historia och sitt globala nätverk är Reportrar utan gränser en av de viktigaste aktörerna i världen för frågor kring yttrande- och pressfrihet.

Tack för ditt stöd till kampen för pressfrihet!

Ring oss gärna på 072-308 05 23 eller mejla till givarservice@reportrarutangranser.se om du har frågor.