En folktribunal för att skipa rättvisa för mördade journalister

#endimpunity,

Makthavare i många länder begår idag allvarliga brott mot journalister utan påföljder. Därför sätter Reportrar utan gränser (RSF) tillsammans med andra pressfrihetsorganisationer upp en folktribunal för att hålla regeringarna ansvariga.

Våld mot journalister ökar över hela världen. Sedan 1992 har 1 400 journalister mördats och i åtta av tio fall går gärningspersonerna fri.

Den utbredda straffrihet ligger till grund för en ond cirkel av våld mot journalister, vilket utgör ett hot mot yttrande- och pressfrihet. Därför skapar RSF tillsammans med Committee to Protect Journalists (CPJ) och Free Press Unlimited (FPU) en folktribunal som granskar tre rättsfall i lika många länder.

Tribunalen öppnar på den internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister, den 2 november i år, och avslutas på den internationella dagen för pressfrihet, den 3 maj 2022. Förhandlingarna hålls i Haag, i Nederländerna.

Folktribunalen grundar sig på Permanent People´s Tribunal, för att utreda mord på journalisterna Lasantha Wickrematunge, Miguel Ángel López Velasco och Nabil Al-Sharbaji. Staterna Sri Lanka, Mexiko och Syrien åtalas för brott mot internationell lag. Tribunalen ska även öka medvetenheten hos allmänheten om vad som sker och ge de mördade journalisterna en röst.

– Den 2 november är den internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister. Från att vi tidigare namngett och försökt skämma ut de myndigheter som är ytterst ansvariga för att brott mot journalister inte utreds vill vi med folktribunalen visa på vad rättsväsendet konkret kan göra för att minska den utbredda straffriheten, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

De huvudvittnen som kallats till tribunalen är bland andra Maria Ressa, journalist från Filippinerna och 2021-års mottagare av Nobels fredspris; Hatice Cengiz, fästmö till  den mördade journalisten Jamal Kashoggi från Saudiarabien; Matthew Caruana Galizia, journalist, och son till den mördade maltesiska journalisten Daphne Caruana Galizia; och Pavla Holcova, undersökande journalist och kollega till den mördade slovakiska journalisten Ján Kuciak.

– Yttrandefrihet är en mänsklig rättighet. Ändå är mängden av allvarliga kränkningar som begås mot journalister i kombination med rådande höga nivåer av straffrihet alarmerande. Det är dags att ställa de ansvariga staterna till svars, säger Almudena Bernabeu, åklagare vid folktribunalen.

Öppningsanförandet kommer att äga rum kl. 09:00-18:00, tisdag den 2 november 2021 i  Haag. Om du vill närvara personligen, skicka ett mejl till info@pressunlimited.org eller anslut via livestream på: http://saferworldforthetruth.com Där finns också mer information.

Tribunalen kommer sedan att hålla förhandlingar vid ytterligare fyra tillfällen:

12-13 januari 2022, om Sri Lanka, i Haag, Nederländerna.

16-17 februari 2022, om Syrien, i Haag, Nederländerna.

23-24 mars 2022, i Mexiko City, Mexiko.

3 maj 2022, slutförhandling, i Haag, Nederländerna