EU-domstol utreder orättvis dom mot två bloggare

De hölls fängslade från juli 2009 till november 2010. De två bloggarna vill få ett erkännande på att Azerbajdzjans myndigheter kränkt deras rättigheter. Trots att de nu är fria är det bara en villkorlig frigivning, och domen mot dem har inte upphävts. Emin Milli, grundare till rörelsen ”The Alumni Network” och Adnan Hajizade, videobloggare och medlem i den politiskt obundna rörelsen ”OL! Youth Movement” greps och anklagades för huliganism, men den verkliga anledningen var deras kritik mot myndigheterna och det faktum att de spridit en video som driver med korrupta politiker. De greps i Baku i juli 2009 när de gick till polisen för att rapportera att de utsatts för fysiska övergrepp. Två dagar senare åtalades de för huliganism under paragraf 222.1-0 i brottsbalken. Trots att Emin Milli var svårt skadad i benet och att Adnan Hajizade hade brutet näsben fick de inte tillgång till vård.

Det bryter mot paragraf 3 i människorättskonventionen, som förbjuder tortyr och omänsklig nedvärderande behandling eller bestraffning. Paragraf 5 i konventionen skyddar rätten till frihet och säkerhet. Den uppger att en person bara kan hållas häktad när de misstänks för brott, eller när de dömts till fängelse. De måste informeras om varför de gripits och de har rätt att prövas i domstol inom rimlig tid eller släppas i väntan på rättegång. Emin Milli och Adnan Hajizade hölls i två månader innan rättegången mot dem inleddes, och hölls fortfarande häktade vid det sista förhöret mer än fyra månader senare. I en rapport från FN:s råd för mänskliga rättigheter den 31 juli 2009 fördömer FN Azerbajdzjans myndigheter för att de upprepade gånger använt sig av huliganismåtal för att stoppa yttrandefriheten. Det klagomål som framförts av Emin Milli och Adnan Hajizade uppger att rätten till en opartisk rättegång, som garanteras i paragraf 6, kränktes eftersom de tilläts kontakta advokater alltför sent och för att domstolen inte lyssnade på vad försvaret hade att säga. Paragraf 8 om respekten för privatliv och familjeliv kränktes också, enligt klagomålet, eftersom de två bloggarna inte tilläts träffa sina familjer medan de hölls häktade, och vissa familjemedlemmar tilläts inte vittna i rättegången.

Paragraf 10 skyddar yttrandefriheten, inklusive rätten att fritt ha åsikter och ta emot och sprida information och idéer utan ingripande från myndigheter oavsett gränser.” Den paragrafen kränktes eftersom Emin Milli och Adnan Hajizade fängslades på grund av kritik mot myndigheterna och för att ha spridit en satirisk video om korrupta politiker. Emin Milli och Adnan Hajizade lämnade in ett klagomål till en domstol i Baku den 8 juli 2009 för att de fått sina rättigheter kränkta. Det avslogs den 23 juli 2009. Ett separat klagomål som anklagar inrikesministeriet, polisen i Baku och åklagarkontoret för att inte ha respekterat rätten att behandlas som oskyldig tills motsatsen är bevisad lämnades in den 10 juli 2009. WikiLeaks publicerade nyligen ett dokument från den amerikanska ambassaden angående bloggarnas gripande. Reportrar utan gränsers artikel finns här.