EU har infört sanktioner mot den eritreanska säkerhetstjänsten

EU har infört sanktioner mot den eritreanska säkerhetstjänsten. Beslutet fattades 22 mars och träder ikraft omedelbart. Anledningen är som det står i beslutet att säkerhetstjänsten gjort sig skyldig till ”allvarliga människorättskränkningar i Eritrea, särskilt gripanden utan anledning, utomrättsliga mord, påtvingade försvinnanden och tortyr”.

Bland de som utsätts för övergreppen finns den fängslade journalisten Dawit Isaak och hans kollegor. De hålls inspärrade utan åtal och dom, de hålls under tortyrliknande förhållanden och är försvunna från omvärlden utan att få träffa vare sig anhöriga, präster eller advokater.

Sanktionerna innebär att säkerhetstjänstens bankkonton i EU fryses och att det blir förbjudet för alla EU-medborgare att på något sätt ge stöd till säkerhetstjänsten. Sanktionerna gäller inga enskilda personer utan säkerhetstjänsten som helhet, även om dess chef, generalmajor Abraha Kassa namnges.

Generalmajoren och hans närmaste man finns med i den brottsanmälan Reportrar utan gränser gjorde i höstas för brott mot mänskligheten i Dawit Isaaks fall. Bakom anmälan står flera internationellt kända jurister, bland andra den sydafrikanska tidigare domaren Navi Pillay som varit FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, den iranska advokaten och Nobelpristagaren Shirin Ebadi och Kanadas förre justitieminister Irwin Cotler.

-EU:s beslut är välkommet. Det ger ännu större anledning för svenska åklagare att börja utreda misstankarna om brott mot mänskligheten i Dawits fall, säger Björn Tunbäck i Reportrar utan gränsers styrelse. I brott mot mänskligheten ingår bland annat just tortyr och påtvingade försvinnanden, något som Dawit Isaak utsätts för.

Kammaråklagare Karolina Wieslander ansåg att det vore omöjligt att utreda brott mot Dawit Isaak. I januari beslöt hon att inte inreda någon förundersökning.

Arbetet med att begära omprövning hos högre åklagare pågår.

EU:s beslut om sanktioner var enhälligt och antogs utan diskussioner i ministerrådet.

Det finns beskrivet i unionens officiella tidning:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:099I:FULL&from=EN

Illustraion. Theres Nilsson