EU-parlamentets förslag kan stärka pressfriheten

Slutförhandlingar om EU-förslag om en ny lag som ska stärka pressfrihet i Europa kan nu äntligen dra igång. Europaparlamentet har enats kring starka skrivningar om hur pressfriheten ska stärkas. Reportrar utan gränser uppmanar alla EU-länder att stödja deras förslag.

EU har allt mer oroats över det växande hotet mot journalister. För ett år sedan la EU-kommissionen fram ett förslag till en ny mediefrihetslag ( European Media Freedom Act, EMFA). Nu har en stor majoritet (448 för, 102 emot och 75 nedlagda röster) i Europaparlamentet röstat för ett förslag om hur de vill att den nya lagen ska bli.

Nästa steg är att Europaparlamentet och medlemsländerna i rådet nu ska förhandla och enas om ett gemensamt förslag. Målet är att en kompromiss ska bli färdig innan EU-valet som är i juni 2024.

– Vi uppmanar alla EU:s medlemsländer att ställa sig bakom det förslag som Europaparlamentet har röstat igenom, säger Julie Majerczak som jobbar med EU-frågor för RSF.

Europaparlamentets förslag till lagstiftning innebär att ingen får tvinga journalister att avslöja sina källor. Skydd gäller för medieanställda, deras familjemedlemmar och alla som ingår i deras professionella nätverk. Journalister får inte frihetsberövas, åläggas sanktioner eller kroppsvisiteras. Deras utrustning får inte konfiskeras på grund av det arbete som de utför. Lagförslaget förbjuder också EU-länder, institutioner och privata aktörer att ta del av journalisters krypterade innehåll och att övervaka journalister, med till exempel spionprogram. Att installera spionprogram – som Pegasus eller Predator – på journalisters telefoner är endast tillåtet om det finns misstankar om brott som inte är kopplat till yrkesutövningen.

Under hösten då förhandlingarna om lagen drar igång kommer diskussionerna att bland annat handla om artikel 17, som reglerar vilka rättigheter sociala medieföretag har att moderera innehållet på sina plattformar. Europaparlamentet vill begränsa plattformarnas möjligheter att radera eller begränsa artiklar. Om en plattform vill begränsa det innehåll medierna sprider måste de meddela berörda parter 24 timmar i förväg så att de får en chans att försvara innehållet.

– Europaparlamentets förslag kan bli ett steg framåt för att stärka pressfriheten i unionen. Det är nu upp till EU-länderna att bekänna färg och visa om de menar allvar med sina tal om stärkt demokrati och att det är viktigt med oberoende medier, säger Reportrar utan gränser Sveriges ordförande Erik Larsson.

Förslagen för att ta bort olagligt och falskt innehåll från nätet är inte helt bra. Problemen hanteras oftast först efter att innehållet redan är publicerat. Dessutom är det svårt att avgöra och bevisa om något är falskt. RSF uppmanar därför EU att tvinga onlineplattformar att lyfta fram pålitliga nyhetskällor. Det skulle hjälpa till att bekämpa falsk information och stödja medier. Ett sätt att öka tillförlitligheten vore att fler anslöt sig till Journalism Trust Initiative (JTI) som är ett verktyg för att certifiera trovärdiga medier.