Positiva signaler från Polen när RSF lyfte pressfrihetsfrågor

Polen är på väg att ändra sin syn på medier och information. Reportrar utan gränser [...]

Pressfriheten är hotad då EU går till val

Pressfriheten är hotad då EU går till val. Reportrar utan gränser har inför valet till [...]

Fem rekommendationer till EU för ett säkrare AI

Den slutgiltiga texten för Europeiska unionens AI-förordning antas denna vecka. Nu är det av största [...]

Så gör RSF för att ducka diktaturers censur

I dag, den 12 mars, är det världsdagen mot cybercensur. Vi passar därför på att [...]

EU måste öka trycket mot Grekland – pressfriheten är hotad

Grekland är det EU-land där pressfriheten är sämst. Reportrar utan gränser (RSF) och dess internationella [...]

RSF välkomnar EU:s nya medielag

EU-parlamentet och EU:s medlemsländer är överens om ett förslag till en ny mediefrihetslag i unionen. [...]

EU-parlamentets förslag kan stärka pressfriheten

Slutförhandlingar om EU-förslag om en ny lag som ska stärka pressfrihet i Europa kan nu [...]

RSF välkomnar Europaparlamentets fortsatta krav på att Dawit Isaak släpps fri

Europaparlamentet har antagit en resolution med en rad rekommendationer inför EU:s strategiska partnerskap med länderna [...]

EU-kommissionens förslag till medielag bygger på Reportrar utan gränsers idéer

EU-kommissionens förslag till en ny medielag, European Media Freedom Act (EMFA), är ett viktigt kliv [...]

Ny rättegång mot RSF Turkiets representant Erol Onderoglu

Reportrar utan gränser (RSF) uppmanar de turkiska myndigheterna att lägga ner alla anklagelser mot RSF [...]