Släpp den fängslade algeriska journalisten Khaled Drareni, korrespondent för Reportrar utan gränser, det kräver Europaparlamentet

Khaled Drareni har blivit en symbol för pressfrihet i Algeriet. Han har trakasserats av de algeriska myndigheterna och dömdes i september till två års fängelse.

-Det känns skönt att Europaparlamentet ställer sig bakom våra krav. Sedan Khaled fängslades har vi drivit en omfattande kampanj för hans sak. Från RSF Sveriges sida har vi framfört vår oro och våra krav till svenska parlamentariker i såväl riksdag, som Europaparlamentet, liksom till utrikesminister Ann Linde och Sveriges ambassad i Alger, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser Sverige (RSF Sverige).

I samarbetsavtalet mellan EU och Algeriet ska respekten för mänskliga rättigheter stå i centrum för samarbetet mellan EU och dess medlemsländer. EU-parlamentet uppmanar i sin resolution de algeriska myndigheterna ”att häva blockeringen av media och stoppa gripandet och kvarhållandet av politiska aktivister, journalister och människorättsförsvarare, liksom alla personer som uttrycker oenighet med eller kritik mot regeringen”.

RSF och 15 andra idella föreningar har ställt sig bakom Europaparlamentets resolution och ser den som ett viktigt steg för att bekämpa det allt hårdare förtrycket i Algeriet.

Läs mer om resolutionen på parlamentets hemsida.