Europaparlamentet kräver att pressfriheten i EU stärks

I en resolution riktar parlamentet stark kritik mot att vissa medlemsländer försöker tysta kritiska och oberoende medier.

Europaparlamentet är djupt oroat över tillståndet för mediernas frihet i EU och fördömer det våld, de trakasserier och de påtryckningar som journalister upplever. Parlamentet har ställt sig bakom en rapport för att stärka pressfriheten i EU där parlamentarikerna riktar skarp kritik mot att myndigheterna i vissa medlemsländer har försökt tysta kritiska och oberoende medier och undergräva mångfalden.

Ledamöterna är särskilt oroade över tillståndet för public service-medierna i vissa medlemsländer där de har blivit ett verktyg för regeringsvänlig propaganda. Parlamentet framhåller att ”nationella, regionala och lokala medier, och i synnerhet public service-medier, har ett viktigt ansvar att tjäna allmänintresset och korrekt avspegla den kulturella, språkliga, sociala och politiska mångfalden i våra samhällen”.

I resolutionen understryker parlamentet också att mediefriheten har försämrats de senaste åren, och ”medan covid-19-pandemin har förvärrat denna försämring har den också gett uppmärksamhet åt mediernas betydelse, liksom rätten att ha tillgång till tillförlitlig information”.

EU-parlamentet ser mycket allvarligt på att journalister och andra medieaktörer i EU också utsätts för våld, hot, trakasserier, påtryckningar, (själv)censur, uthängning och till och med mord. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en jourlinje i EU som en snabbinsatsmekanism för journalister som begär skydd.
Resolutionen uppmärksammar trakasserier av kvinnliga journalister. ”Mer än 70 % av de kvinnor som arbetar inom media har utsatts för mer än en typ av trakasserier, hot eller angrepp online” enligt rapporten.

-Det framgår tydligt i rapporten att parlamentet lyssnat på flera av de rekommendationer Reportrar utan gränser lade fram tidigare i år, för att stärka pressfrihet och journalisters säkerhet i Europa, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser Sverige (RSF Sverige).

Läs mer om rapporten på EU-parlamentets hemsida
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0320_SV.html?fbclid=IwAR3Bism–qEpUhRYrc7pPWLxmhThc1cm655LnfTf-PV4-U1OaHzyTlt1TDM