Europeiska jurister tar Dawit Isaaks fall till Högsta domstolen i Eritrea

En begäran om att den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak ska få sitt fall prövat i rätten har skickats till Högsta domstolen i Eritrea. Han har suttit fängslad i Eritrea sedan 2001 utan rättegång vilket bryter mot såväl internationella konventioner och deklarationer som eritreanska lagar.

– Det är en fruktansvärt lång tid som Dawit har varit fängslad och det har varit svårt att väcka uppmärksamhet för honom på internationell nivå. I Sverige finns en ganska stor medvetenhet om Dawit Isaaks fall, men eftersom han är den ende europeiske journalist som är samvetsfånge borde EU:s engagemang vara större, säger Björn Tunbäck, styrelseledamot i Reportrar utan gränser.

Enligt den eritreanska rättegångsbalken ska en misstänkt ställas inför rätta inom 48 timmar och man kan hållas häktad i max 28 dagar. Dawit Isaak har varit fängslad i nästan tio år utan att få reda på vad han åtalas för och dessutom har han hållits isolerad. Han har inte heller fått tillgång till en försvarsadvokat, och förhållandena i fängelset är så dåliga att flera av hans medfångar dött i fångenskap.

Nu presenteras en Habeas Corpus-framställan för Dawit Isaak, för att en domstol skall pröva om det är rätt att han hålls fängslad. Habeas Corpus finns i flera länder för att skydda medborgarna mot myndigheter som fängslar människor godtyckligt.

– Juristerna har rätt att begära det här, och myndigheternas agerande mot Dawit bryter mot lagen. Det borde bli för svårt för dem att vifta undan den här juridiska framställan. De bryter ju faktiskt mot sina egna lagar, säger Björn Tunbäck.

Initiativet kommer från juristen Jesús Alcalá som bland annat arbetat för Amnesty International. Advokaterna Percy Bratt, ordförande i Civil Rights Defenders, och Prisca Orsonneau från Reportrar utan gränser i Paris står också bakom Habeas Corpus-framställan

Reportrar utan gränser har bett chefredaktörer på tidningar i flera länder att ställa sig bakom en formell inlaga, ett så kallat Amicus Brief, som ska skickas till Högsta domstolen i Eritrea. Hittills har 17 chefredaktörer från tidningar som El Pais, Helsingin Sanomat och Gazeta Wyborcza i Spanien, Finland, Polen, Sverige, Danmark, Norge och Tyskland skrivit under brevet. 

—————————— ———————————————
Presskontakt Reportrar utan gränser
Jesper Bengtsson, ordförande: 0702/68 25 29
Björn Tunbäck, styrelseledamot: 0703/27 09 12
Urban Löfqvist, kanslichef: 0702/998 693

OBS! Jesper Bengtsson finns tillgänglig i Almedalen för intervjuer.
—————————— ———————————————
Bakgrund: 
Habeas corpusframställning för Dawit Isaak

Både eritreansk lag och uttalanden av landets regering ger alla eritreanere rätt till att en domstol avgör om de får sitta fängslade.Habeas Corpusförfarande finns i flera länder som ett skydd mot att myndigheter  godtyckligt fängslar människor och håller dem i tysthet.

Bakom inlagan till Högsta Domstolen i Eritrea står juristerna Jesús Alcalá, Percy Bratt och Prisca Orsonneau. Idén kommer från Jesús Alcalá som tidigare bland annat arbetat för Amnesty International. Advokat Orsonneau är knuten till Reportrar utan gränser i Paris och Percy Bratt är ordförande i Civil Rights Defenders (fd Helsingforskommittén).

Dawit Isaak och flera andra journalister greps 23 september 2001. 
Sedan dess har han suttit fängslad utan vare sig dom eller åtal.
Det strider mot den eritreanska rättegångsbalken (Criminal Procedure Act). Enligt den skall en misstänkt ställas inför rätta inom 48 timmar. Och som längst får någon hållas i häkte under 28 dagar utan dom. Dawit Isaak har suttit fängslad i snart tio år.
Rättegångsbalken ger också alla eritreaner rätt till försvarsadvokat. 
Inte heller det har Dawit Isaak fått.
Dessutom hålls han isolerad. Det strider mot reglerna både i den styrande tidigare befrielserörelsen EPLF:s lagar och i eritreansk lag. Enligt dem har han rätt att träffa anhöriga och att brevväxla. 

Det sätt som Dawit Isaak hålls fängslad på strider på flera sätt mot eritreansk lag, inte bara mot rättegångsbalkens paragrafer.
Det kränker även hans rättigheter enligt den afrikanska människorättsstadgan African Charter on Human and People’s Rights som Eritrea antagit. 
Och det står i strid med flera andra internationella avtal och normer som Eritrea lovat följa:
– FN-konventionen mot tortyr och annan grym, inhuman eller förnedrande behandling eller bestraffning
– FN:s deklaration om fångars grundläggande rättigheter
– Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
– Robben Island Guidelines
– Arusha- och Kampaladeklarationerna

Habeas Corpusframställan innebär att den Högsta  Domstolen i Eritrea anmodas ta honom till domstolen och pröva om han får sitta fängslad.
Enligt eritreansk rätt – och enligt tidigare försäkringar från regeringen i Asmara  -skall detta också ske när en begäran om Habeas Corpus lämnas in. Vi väntar nu på besked från domstolen.

Förhållandena för fångarna är brutala och hårda. Några av dem som greps samtidigt som Dawit Isaak har dött under fångenskapen. Det finns uppgifter om att han är sjuk och svag. Därför brådskar det.

För frågor:
Jesús Alcalá, 
j.az.bidaburu@telia.com, 0708 699 663
Björn Tunbäck, Reportrar utan gränser, 0703-27 09 12