Latest Past Evenemang

MR-dagarna i Örebro: Journalist till varje pris?

I många länder är journalistyrket mycket farligt. I länder med krig och auktoritära regimer hamnar journalister i fängelser eller till och med dödas.  Flera av dessa journalister, som inte längre kan arbeta i sitt hemland, söker sig till Sverige för att fortsätta kampen för det fria ordet. Erik Halkjaer, ordförande i Reportrar utan gränser, har [...]

Manifestation för att uppmärksamma Dawit Isaak och Gui Minhai

Gustav Adolfs Torg, Stockholm

Flera organisationer har krävt en utredning kring Sveriges agerande för att få de två fängslade svenska medborgarna Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna.I juni 2021 tillsattes en granskningskommission med uppdrag att granska regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai. Granskningskommissionens arbete är nu slutfört och den kommer [...]

Välkommen till ett viktigt seminarium om journalistik: 25 oktober i Stockholm.

Hotet mot mediefriheten Journalisten Jessikka Aro inleder ett halvdagsseminarium om hoten mot medier och enskilda journalister från mer eller mindre organiserade krafter såväl utifrån som från makten. Jessikka Aro är Sverigeaktuell med boken Putins troll. Sanna berättelser från fronten i Rysslands informationskrig  (på svenska 2022). Därefter kommer Fojo och Reportrar utan gränser tala om hur hotet från [...]