Så ska AI gynna demokrati–Forum on Information and Democracy presenterar 200 konkreta förslag

I händerna på fel personer kan AI bli ett farligt vapen som underblåser konflikter och [...]