Fällande dom i Estoniarättegången

Idag föll domen i Göteborgs Tingsrätt. Journalisten Henrik Evertsson och vrakexperten Linus Andersson fälls för brott mot den så kallade Estonialagen. De båda friades vid en tidigare rättegång, men grunderna för den friande domen ogillades av hovrätten. Därför skickades målet åter till Tingsrätten, som alltså meddelade fällande dom. Evertsson och Andersson döms båda till dagsböter.

Reportrar utan gränser har följt rättegångarna och vädjat till åklagaren och rätten att ta hänsyn till allmänhetens rätt till information. 

Åklagare Helene Gestrin menar att det inte finns ursäktliga omständigheter, som det journalistiska intresset. Hon yrkade på villkorliga fängelsedomar och böter. Tingsrätten tog däremot hänsyn till det journalistiska intresset av dykningarna och dömde till böter, dock ej till villkorlig fängelsedom.

– Ett tråkigt besked där hela den orsak till att nya utredningar och dykningar dragits igång förkastas som brott. Det uppmuntrar inte precis journalister till liknande granskningar i framtiden. Jag hoppas att en högre instans tar större hänsyn till allmänintresset och journalistisk granskning, säger Erik Halkjaer, ordförande RSF Sverige.

 

På bilden Henrik Evertsson och Urban Hamid från RSF Sveriges styrelse utanför Göteborgs tingsrätt den 22 augusti, inför rättegången. 

Foto: Bendik Mondal