Fällande domar för finska journalister

Det blev fällande domar för två journalister som har publicerat statshemligheter i tidningen Helsingin Sanomat.

–En farlig dom för pressfriheten, säger Pavol Szalai ansvarig på Reportrar utan gränser för EU och Balkan.
Han beklagar att Helsingfors tingsrätt ger två av Helsingin Sanomats tre journalister en fällande dom för att ha gjort sitt jobb.
Tuomo Pietiläinen döms till 50 dagsböter, ca 4200 euro medan Laura Helminen undgår straff. Den tredje journalisten, arbetsledaren Kalle Silfverberg, frias på alla punkter.
Domarna kan betraktas som milda, eftersom åklagaren hade yrkat på villkorliga fängelsedomar för alla tre. En utdragen rättssprocess har påverkat straffpåföljden. Artikeln som orsakat rättslig prövning publicerades 2017, så processen har således pågått i mer än 5 år.

Domarna kan komma att överklagas. Den grundläggande frågan om pressfrihet kvarstår.

Artikel uppdateras .