Filmer

Reportrar utan gränser producerar filmer, dels i samband med att vi lanserar rapporter, dels när vi gör aktioner eller arrangerar seminarier. Många av filmerna lämpar sig för skolundervisning vid samtal om pressfrihet, yttrandefrihet och demokrati. 

Benny Andersson stödjer Reportrar utan gränser, RSF Sverige i en ny kampanjfilm. I filmen uttalar Benny Andersson sitt stöd för fängslade journalister världen över och rätten till det fria ordet.
– Benny Anderssons stöd till RSF Sverige är ovärderligt i en tid när det fria ordet hotas, säger Erik Larsson, ordförande, RSF Sverige.
 
 

Flykten från talibanerna till Marseille–journalisten Mursal Nabis egna ord

I mitten av november 2023 kunde den afghanska journalisten Mursal Nabi dra en lättnadens suck. Efter över två års målmedvetet och hårt arbete av Reportrar utan gränsers (RSF) styrelse kunde hon fly ut ur Afghanistan och börja ett liv i trygghet i Frankrike. Urban Hamid, journalist och styrelseledamot i Reportrar utan gränser Sverige, har träffat Mursal i hennes nya hemstad Marseille. Här är Mursals egna ord om flykten och sitt nya liv.

Pressfrihetsindex bedömer årligen situationen för pressfrihet och möjligheter att arbeta som journalist i 180 av världens länder och territorier. Enligt årets Pressfrihetsindex som publiceras på Pressfrihetens dag 3 maj, är situationen mycket dålig i 31 länder, dålig i 42, problematisk i 55 och bra eller ganska bra i 52 länder. Med andra ord är situationen för journalistik dålig i sju av tio länder och tillfredsställande i endast tre av tio.

Pressfriheten i världen, en film om demokrati

Pressfriheten är hotad i stora delar av världen. Vad får det för kosekvenser för demokratin? Varje år publicerar Reportrar utan gränser ett pressfrihetsindex. Indexet rankar 180 länder utifrån situationen för pressfrihet.

”Fakta är kärnan i all demokrati. Yttrandefrihet och rätten att uttrycka sig handlar om att kunna säga det du tänker utan att straffas.” Det säger Maria Ressa, mottagare av Nobels Fredspris 2021.

Reportrar utan gränser kämpar för pressfriheten i Sverige och världen. Se hur Reportrar utan gränser arbetar med att belysa pressfrihet och hur bristen på densamma påverkar världen. Filmen är producerad med stöd från FBA.

 

Mot propaganda ställer vi fakta

I kriget mot Ukraina använder Putin vapen och lögner. Mot propaganda och desinformation ställer vi fakta. Årets kampanjfilm från Reportrar utan gränser visar hur propaganda är en del av krigföringen och varför journalister är viktiga.

 

Hur mår miljöjournalistiken i Barentsregionen?

I en ny rapport tittar Reportrar utan gränser närmare på förutsättningarna för miljö- och klimatjournalistiken i Barentsregionen. Tolv miljöjournalister från Norge, Sverige, Finland och Ryssland vittnar om påtryckningar och hinder i arbetet.

Från Murmansk är det närmare till Malmberget än till Moskva. Från Umeå är det längre till Stockholm än till Uleåborg.

Områdena kring Barents hav har mycket gemensamt. De ligger långt ifrån huvudstädernas maktcentrum och är rika på naturtillgångar. Här finns skogen, malmen och oljan. Det lockar storföretag och skapar rikedomar, men också miljörisker.

Ofta är journalistiken den sista försvarslinjen för Barentsregionens invånare och natur. Men hur mår miljöjournalistiken – egentligen?

Pressfrihetsindex 2022

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex fyller 20 år. Årets index visar på en ökande polarisering som underblåser informationsklyftor såväl inom, som mellan länder. Aldrig tidigare har situationen i så många länder klassats som mycket allvarlig. Sverige rankas trea i världen men står inför stora utmaningar när det kommer till journalisters säkerhet.

Journalistik, grunden i en demokrati

Vad händer i ett land där journalister inte får rapportera? Hur påverkar det demokratin? I Sverige har vi grundlagsskyddad press- och yttrandefrihet. Men i flera av våra närliggande länder fängslas och torteras journalister när de gör sitt jobb. Filmen är producerad med stöd av FBA.

Svenska journalister åtalas utomlands – ett hot mot pressfriheten?

SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) är rättsliga processer mot journalister, civilsamhällsorganisationer och andra som försöker avslöja oegentligheter. Syftet med sådana rättsliga processer är att avskräcka eller tysta kritiska röster och därmed hindra medier och andra samhällsinformatörer att göra sina jobb. Det blir allt vanligare att mäktiga aktörer stämmer enskilda journalister – inte den ansvariga utgivaren. SLAPP har använts av bland annat ryska oligarker som med sina juridiska team stämt journalister för förtal och hotat dem med mycket kostsamma stämningar.

Samvetsfånge sedan 2001 (Trailer)

Dawit Isaak, svensk-eritreansk journalist och författare sitter fången i Eritrea sedan 2001. Varför? Han har inte fått någon rättegång, han har inte fått träffa sin familj, advokat eller ambassadpersonal. Reportrar utan gränser, RSF Sverige kräver Dawit Isaaks omedelbara frigivning. Vad har Sveriges regering gjort frö att  få honom fri? Trailer.

Samvetsfånge sedan 2001

Dawit Isaak, svensk-eritreansk journalist och författare sitter fången i Eritrea sedan 2001. Varför? Han har inte fått någon rättegång, han har inte fått träffa sin familj, advokat eller ambassadpersonal. Reportrar utan gränser, RSF Sverige kräver Dawit Isaaks omedelbara frigivning. Vad har Sveriges regering gjort frö att  få honom fri?

Pressfrihetsindex 2021

Att försvara journalistiken är att försvara demokratin. Utan press- och yttrandefrihet, inga demokratiska stater. Reportrar utan gränser publicerar varje år ett pressfrihetsindex. 2021 års index visar att många journalister lever farligt, och att covid-pandemin påverkat pressfriheten negativt i många länder.

Pressfrihetspriset till telex.hu – och seminarium om pressfrihet 3 maj 2021

I sambaed med att Reportrar utan gränser delade ut sitt pressfrihetspris till ungerska Telex, höll vi seminarium. Allt skedde på internationella pressfrihetsdagen den 3 maj 2021. Gäster i studion är Veronica Munk och Dull Szabolcs, chefredaktörer Telex,  journalisten Alice Petrén, Måns Svensson Högskolan i Halmstad, Anna Gullberg, kulturskribent Expressen. Erik Halkjaer, ordförande RSF leder samtalet.

Pressfrihetens dag 3 maj – en intervju med Erik Halkjaer, Reportrar utan gränser.

Mediakompassen hjälper skolan med undervisning i frågor som rör medier och journalistik. Här finns material som utgår ifrån Reportrar utan gränsers Pressfrihetsindex.

Bakom mediakompassen står TU –  Medier i Sverige.

Pressfrihetspriset till Sudanese Journalist Network, Reporter utan gränser

Reportrar utan gränsers pressfrihetspris 2020 delades ut till den sudanesiska journalistnätverket Sudanese Journalist Network, SJN.

SJN grundades 2008 som ett svar på at Omar al-Bashirs regim införde restriktiva medialagar. sedan dess har nätverket konsekvent arbetet för journalisters rättigheter och för pressfrihet genom att rapportera om de hot och förföljelser som journalister utsätts för. Idag har nätverket runt 700 medlemmar.

Hoten mot public service

Politiska krav på nedskärningar, slimmat uppdrag och personliga straff mot journalisterna. Mer hat, fler hot och en finansieringsform som öppnat för kritik. På flera håll i Europa är public service redan under hård press. Har turen nu kommit till Sverige?

Kinas nya globala mediastrategi

I mars 2019 krävde Reportrar utan gränser att Kinas ambassadör i Sverige skulle sluta attackera journalister och medier i Sverige. Sedan dessa har attackerna fortsatt. Det ökande hotet mot svenska medier är en tydlig del av det kinesiska kommunistpartiets agenda, vilket inkluderar förtryck av fria medier i Europa, som Sverige.

Hoten mot journalister – ett hot mot demokratin

Webbinarium 2 november 2020 Hot mot journalister – ett hot mot demokratin Internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister

Fight for facts

#FightForFacts – I tider av falsk information och konspirationsteorier på nätet och sociala medier, när extremt tankegods växer och våld mot journalister ökar, vill Reportrar utan gränser genom denna film visa på hur mycket tid och resurser journalister lägger ner på att förmedla välunderbyggd journalistik.

Najwa Alimi kämpar för det fria ordet i Afghanistan

Najwa Alimi, journalist från Afghanistan mottog Per Anger-priset 2019. Najwa Alimi kämpar för yttrandefrihet och för kvinnors rättigheter i Afghanistan – etta av världens farligaste länder för journalister, men också för kvinnor generellt.

Hur skulle ditt nyhetsflöde se ut utan oberoende journalistik?

Vem bestämmer vad som är sant och vad som är falskt? Oberoende journalistik är en förutsättning för demokrati. Press- och yttrandefrihet är en mänsklig rättighet, trots det får en stor del av världens befolkning inte säga och skriva vad de tycker.

2019 – Dödade och skadade journalister, ett dystert bokslut

År 2019 dödades 49 journalister runt om i världen Många föll offer i länder som inte var i krig. Antalet fängslade journalister fortsätter att stiga och många upplever hot och hat i sitt arbete. Reportrar utan gränser stöttar journalister i Sverige och världen eftersom fri press och yttrandefrihet är en grundpelare i en demokrati.

KOntakt

Katarina Carlsson
Verksamhetschef