Fler mord och övergrepp mot journalister under 2018

screen_shot_2018-12-18_at_06.18.24.png

Reportrar utan gränsers (RSF) årssammanställning för 2018 visar att mord, fängslanden och kidnappningar av journalister har ökat, jämfört med föregående år. Fler än 80 journalister har mördats under året – en ökning med åtta procent jämfört med året innan.

Afghanistan är det dödligaste landet för journalister (15 journalistmord) följt av Syrien (11 mord) och Mexiko (9 mord). De allra flesta journalister som mördas är lokala journalister (94 procent) och de allra flesta är män (96 procent).

– De ökande hotbilden mot journalister runt om i världen är mycket oroväckande. Antalet journalistmord går upp igen och vi ser att även icke-krigförande länder tar plats bland de dödligaste länderna för journalister. Att mord kan vara den yttersta konsekvensen av journalistiskt arbete ger ett väldigt starkt incitament för självcensur och därmed möjligheten att ställa mäktiga intressen till ansvar, säger Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser i Sverige.

De bestialiska morden på den saudiske kolumnisten Jamal Khashoggi liksom på den slovakiske grävande journalisten Ján Kuciak visar hur långt pressfrihetens fiender är villiga att gå för att tysta journalister.

Fler journalister fängslade och hållna som gisslan
348 journalister sitter fängslade i världen, jämfört dem 326 vid samma tid förra året. Fem länder fängslar mer än hälften av alla journalister: Kina, Iran, Saudiarabien, Egypten och Turkiet. Kina är världens största fängelse för journalister (60 personer) av vilka tre fjärdedelar räknas som icke-professionella gräsrotsjournalister. Minst 28 journalister, däribland den prisbelönta bloggaren Raif Badawi som fortfarande har innestående spöstraff sedan han greps och dömdes 2012, sitter fängslade i Saudiaraben.

60 journalister hålls som gisslan, vilket är elva procent fler än året 2017 (54 stycken). Alla utom en kidnappades i tre länder i Mellanöstern: Syrien, Irak och Jemen. Bara sex utländska journalister sitter som gisslan, resterande 54 journalister sitter i sina hemländer. Trots Islamiska Statens minskande inflytande över Irak och Syrien så har mycket lite framkommit om dessa personers öden.

Läs hela rapporten
Hela rapporten finns för nedladdning här:
https://www.reportrarutangranser.se/sites/default/files/rapporter/rsf_roundup2018.pdf

Om Reportrar utan gränsers rapport
Reportrar utan gränsers årsrapport sammanställs varje år sedan 1995 och sammanfattar några kategorier av övergrepp mot journalister. Samtliga fall utreds individuellt för att avgöra om orsaken har att göra med journalistens rapportering eller yrkesutövning. Perioden för rapporten omfattar 1 januari – 1 december 2018. Vissa av siffrorna kan komma att revideras i de fall nya fakta framkommer i fallen.