FN uppmanar Eritrea att släppa Dawit Isaak fri

Släpp Dawit Isaak! Det är den entydiga uppmaningen från FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga gripanden (UNWGAD). Gruppen som består av fristående människorättsexperter kommer med ett 16 sidor långt uttalande efter en anmälan från en internationell koalition av människorättsorganisationer.

Arbetsgruppen slår fast att Eritrea fängslat den svensk eritreanske journalisten för att han utövat sina mänskliga rättigheter, bland annat yttrandefrihet, åsiktsfrihet och rätten att delta i den allmänna samhällsdebatten. Saken har aldrig prövats i domstol och Dawit Isaak har inte fått veta vad han anklagas för. Han har därför hållits fängslad godtyckligt i nu mer än 22 år. Enligt FN:s arbetsgrupp strider det mot tio artiklar i deklarationen om mänskliga rättigheter och nio artiklar i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter som Eritrea anslutit sig till. Eritrea har inte bestridit några av anklagelserna, trots att UNWGAD bett om kommentarer.

– FN-gruppens beslut är kompromisslöst. Dawit Isaak skall släppas. Gruppen framhåller att Eritrea inte försvarar sig på någon punkt, trots att de haft chansen. Det går bara att tolka som att regimen inser att de bryter grovt mot Dawits mänskliga rättigheter och internationella överenskommelser som Eritrea lovat leva upp till, säger Reportrar utan gränsers Björn Tunbäck.

Enligt arbetsgruppen är det alarmerande att ingen får veta var Dawit Isaak finns och att han inte får träffa vare sig sin familj eller någon advokat. De uttrycker sin oro för hans hälsa.

Bakom anmälan ligger förutom Reportrar utan gränser Raoul Wallenbergcentret för mänskliga rättigheter, PEN International, Committee to Protect Journalists, Defend Defenders, Parliamentarians for Global Action, International Bar Association’s Human Rights Institute och Human Rights Foundation liksom Dawit Isaaks svenska juristteam.

UNWGAD, som står för UN Working Group on Arbitrary Detention, kommer att skicka ärendet vidare till FN:s arbetsgrupp mot påtvingade försvinnanden och FN:s specialrapportörer om tortyr, för yttrandefrihet och för rätten till organisations- och mötesfrihet.

Den 19 augusti har det gått 8000 dagar sedan Dawit Isaak fängslades.