Föreläsningar

Reportrar utan gränser ger regelbundet föreläsningar för journaliststudenter på universitet, högskolor och folkhögskolor runt om i Sverige. Vi möter studenterna för att tala om situationen för journalister världen över och pratar om hur det är att arbeta som journalist i fält.

Våra föreläsare har stor erfarenhet av att arbeta som journalister, såväl i Sverige som internationellt, bland annat i konfliktzoner.

Vi genomför under hösten 2019 och hela 2020 en föreläsningsserie om pressfrihet och vikten av att skydda journalister, riktad mot gymnasieskolor. På grund av den pågående coronapandemin kan föreläsningarna även genomföras digitalt. Det gäller även på högskolor, universitet och folkhögskolor. 

Reportrar utan gränser besöker även arbetsplatser där anställda kan ha nytta av att få mer information om hur pressfriheten blir alltmer begränsad i världen och vilka utmaningar journalister möter i sin vardag. Föreläsningarna utgå från Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex, en årlig mätning av pressfriheten i 180 av världens länder.

mer information

För mer information, kontakta:

Katarina Carlsson
verksamhetsledare