Föreläsningar

Reportrar utan gränser ger regelbundet föreläsningar för journaliststudenter runt om i Sverige. För närvarande besöker vice ordförande Urban Hamid en rad journalistutbildningar för att tala om situationen för journalister världen över och pratar om hur det är att arbeta som frilansjournalist i fält.

Föreläsningarna görs tillsammans med frilansfotografen Martin von Krogh, som liksom Urban Hamid har stor erfarenhet av att arbete som journalist i konfliktzoner.

Till hösten inleds en föreläsningsserie om pressfrihet och vikten av att skydda journalister, riktad mot gymnasieskolor. De första föreläsningarna hålls i Jönköping, Borås och Norrköping. Reportrar utan gränser planerar att besöka fler skolor under år 2020.

Reportrar utan gränser besöker även arbetsplatser där anställda kan ha nytta av att få mer information om hur pressfriheten blir alltmer begränsad i världen och vilka utmaningar journalister möter i sin vardag. Föreläsningarna utgå från Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex, en årlig mätning av pressfriheten i 180 av världens länder.

mer information

För mer information, kontakta:

Anna Widmark
verksamhetsledare