Föreläsningar på gymnasieskolor, högskolor och arbetsplatser

Under 2020 genomför vi en föreläsningsserie om pressfrihet och vikten av att skydda journalister, riktad mot gymnasieskolor. På grund av den pågående Covid19-pandemin kan föreläsningarna även genomföras i mindre grupper eller digitalt. Det gäller även på högskolor, universitet och folkhögskolor. Hör av er för att veta mer och för att boka en tid.

Reportrar utan gränser ger regelbundet föreläsningar för journaliststudenter på universitet, högskolor och folkhögskolor runt om i Sverige. Vi möter studenterna för att tala om situationen för journalister världen över och pratar om hur det är att arbeta som journalist i fält.

Föreläsningarna utgå från Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex, en årlig mätning av pressfriheten i 180 av världens länder. Våra föreläsare har stor erfarenhet av att arbeta som journalister, såväl i Sverige som internationellt, bland annat i konfliktzoner. Vi har goda kunskaper inom ett brett spektra, så som lokala journalisters arbetsvillkor världen över, källkritik, propaganda och fake news, press- och medieetik,

Reportrar utan gränser besöker även arbetsplatser där anställda kan ha nytta av att få mer information om hur pressfriheten blir alltmer begränsad i världen och vilka utmaningar journalister möter i sin vardag.

mer information

För mer information, kontakta:

Katarina Carlsson
verksamhetsledare