Framsteg och utmaningar i Kenya

Från vänster till höger Laurence Orowe, ordförande i DTM; Björn Tunbäck, Reportrar utan gränser; Albert Migowa, programansvarig, och; Dommie Yambo-Odotte chef för DTM.

– Vi vill skapa en ny generation journalister som kan fokusera på lokala frågor och marginaliserade grupper. Så beskriver Dommie Yambo-Odotte målet för DTM, Development Through Media, Reportrar utan gränsers samarbetsorganisation i Kenya.

I ett första skede utbildas tolv journalister som arbetar i de fyra regioner som drabbades hårdast av våldsvågen 2007-8 i samband med valen i Kenya. Omkring 1500 människor dödades enligt officiella uppgifter. Andra pekar på det dubbla.

Jämfört med många andra länder i Afrika har Kenya varit känt för att ha starka medier och journalister. Och sedan 2010 har landet en konstitution som garanterar pressfrihet och alla kenyaners rätt till information.

Men de senaste två åren har det kommit flera politiska förslag om att inskränka de rättigheterna. Tack vare motstånd från flera journalistorganisationer och mediehus har två av förslagen stoppats tillsvidare i väntan på att domstol avgör om de strider mot konstitutionen.

Parallellt bedriver DTM sitt mera långsiktiga arbete. Genom att reportrarna får bättre kunskap om sin rätt till information och om sin roll i samhällsutvecklingen kommer de att stå starkare mot påtryckningar.

Projektet är dessutom inriktat till journalister utanför huvudstaden. Där är behoven störst.

– Organisationer i civilsamhället har ofta goda kontakter, men de når inte ut. Vi vill genom kontakter stärka dem och skapa möjligheter att nå ut i media och även genom en egen mediaplattform, säger Dommie Yambo-Odotte. Hon förklarar att syftet är att journalisterna skall bli bättre på att fånga upp frågor från gräsrotsnivån, snarare än att ha ett uppifrånperspektiv.

Självcensur är ett problem i Kenya. Just journalister på mindre orter är mer sårbara än kollegorna i huvudstaden. De är ensammare, inte sällan frilansar och har ingen stor redaktion att falla tillbaka på. I våras misshandlades redaktören John Kituyo till döds. Han arbetade i just en av regionerna där DTM verkar. Kituyos mobil stals men varken pengar eller klocka. Committee to Protect Journalists skrev i en rapport om Kenya från i somras att Kituyo var van att ta emot hot, men att han bara dagarna före mordet sagt till en vän att det var allvarligare nu och att han nog måste lämna landet. Det finns misstankar att mordet beror på hans arbete med åtalet från Internationella brottmålsdomstolen ICC där bland andra landets vicepresident åtalats för valvåldet.

Dommie Yambo-Odotte pekar på att konstitutionen särskilt tar upp marginaliserade gruppers rättigheter. Det är till exempel ett krav att maximalt 2/3 på alla offentliga poster en person väljs eller utses till får komma från samma kön. Männen har av tradition dominerat. Efter valet 2013 antogs en tillfällig speciallag för att regeringen alls skulle kunna tillträda. Lagen löper ut vid nästa val. Då måste minst var tredje minister vara kvinna. Men det gäller att bevaka att det sker i hela Kenya, förklarar Dommie Yambo-Odotte som länge arbetat med kvinnors rättigheter, bland annat som dokumentärfilmare. Det är därför journalister som arbetar på landsbygden behöver bättre utbildning om både sina rättigheter och arbetsmetoder för att fånga upp lokala frågor. För demokratin är det viktigt att de frågor som tas upp verkligen angår befolkningen och att de ser att även deras lokala frågor lyfts fram.

Dommie Yambo-Odotte är programledare för TV-programmet ”Together on the move” som görs av DTM och sänds på nationella KBC. Programmen kan till exempel utgå från en vägdragning som försvårar tillgången till den lokala marknaden eller polisvåld i ett område. De direkt berörda får berätta. I studion finns publik från olika delar av Kenya, som också berörs av eller har åsikter om problemet. Till sist är målet att någon ansvarig alltid skall finnas med, vilket inte alltid är så lätt.

Att just Sverige är ett bra samarbetsland förklarar Dommie Yambo-Odotte genom att peka på vår gamla tryckfrihetslagstiftning, men säger också:

– Sveriges långa erfarenhet av folkrörelser som arbetat för att förbättra samhället är av särskilt betydelsefullt.

Foto: Ziki Odotte. Från vänster till höger Laurence Orowe, ordförande i DTM; Björn Tunbäck, Reportrar utan gränser; Albert Migowa, programansvarig, och; Dommie Yambo-Odotte chef för DTM.