Freedom of Speech Award till Reportrar utan gränser

Prisceremonin äger rum på tisdagen den 4 juni i den stora församlingssalen i Warszawas kungliga slott. Lech Walesa, legendarisk ledare för Solidaritetsrörelsen och tidigare president i Polen, närvarar tillsammans med ordföranden för IAPC.

Priset tas emot av Reportrar utan gränsers ordförande Gerald Sapey beledsagad av organisationens generalsekreterare Christophe Deloire.

Reportrar utan gränser är en internationell frivilligorganisation som skyddar såväl rätten till pressfrihet, yttrandefrihet och tillgång till information som journalisters säkerhet.

IAPC delar ut Freedom of Speech Award till personer eller organisationer för exceptionella insatser i kampen för eller försvaret av yttrandefrihet, eller för att skapa förutsättningar och stöd för att främja yttrandefriheten. Vinnaren utses av samtliga pressklubbar som är medlemmar i IAPC (i mer än 20 länder). Var och en av de över 30 klubbarna har en röst. Pristagaren får en medalj och 10 000 euro.

En del av prisceremonin blir den första offentliga visningen av scener ur filmen ”Walesa” och ett möte med dess regissör Anzdrej Wajda, som ska tala om yttrandefrihetens begränsningar inom den polska filmen under kommunisttiden.

Prisceremonin 2013 finansieras delvis av Ministeriet för kultur och kulturarv och av Nationellt centrum för kultur.

Utdelningen av Freedom of Speech Award blir höjdpunkten på IAPC:s årliga möte som äger rum 3-6 juni i Warszawa. Deltagarna ska också besöka Gdansk, Gdynia och Sopot.

International Association of Press Clubs

International Association of Press Clubs bildades 2002 för att försvara journalistisk etik och fri tillgång till och spridning av information i hela världen. Vi har nu 20 pressklubbsmedlemmar som representerar Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Fjärran Östern, Asien och Australien. International Association of Press Clubs syftar till att främja dialog, samarbete och utbyte av praktiska erfarenheter och idéer mellam mediarepresentanter runtom i världen, främja fri tillgång till information, förbättra den etiska standarden i media, och stödja kampen för yttrandefrihet i hela världen.

Internationa Association of Press Clubs stödjer också tusentals pressklubbsmedlemmar i deras arbete som journalister, både i deras hemländer och som utrikeskorrespondenter. IAPC stödjer ett flertal organisationer som arbetar med att försvara yttrandefrihet, mediaanställdas rättigheter och upprätthållande av hög etisk standard.

Press Club Polska

Press Club Polska, som bildades 2009, är en förening för mediarepresentanter, som verkar för journalistisk professionalism och stödjer medborgarnas rätt till korrekt och tillförlitlig information. Det är en organisation för alla personer som arbetar som journalister och sådana som har yrkesmässiga kontakter med media. Pressklubbens aktiviteter grundas på tre pelare: utbildning, information och integration. Press Club Polska är medlem i International Association of Press Clubs och Europiska pressklubbsfederationen.

 

Ytterligare information:

Marcin Lewicki

Press Club Polska

email: marcin.lewicki@pressclub.pl

 

Jarosław Włodarczyk

IAPC

email: jaroslaw.wlodarczyk@pressclub.pl