G7:s ledare stödjer Reportrar utan gränsers initiativ

G7-ledarna stödde Reportrar utan gränsers (RSF) initiativ för information och demokrati (JTI) och uppmanade sociala mediaplattformarna att följa efter.

– Vi närmar oss en seger i en mycket viktig strid. Kampen mot desinformation, säger internationella Reportrar utan gränsers generalsekreterare Chrisophe Deloire efter G7-mötet i Hiroshima, Japan.

Under mötet uttalade G7-ledarna stöd för säkra att den information som sprids via sociala plattformar är korrekt. Länderna åtog sig också att öka samarbetet i dessa frågor med regerings- och icke-statliga partner. I samband med att Reportrar utan gränser släppte årets pressfrihetsindex så pekades desinformation och fejknyheter som ett av de stora hoten mot fria och oberoende medier. I 118 länder (två tredjedelar av de 180 länder som indexet utvärderat) rapporterade merparten av de som svarade på indexenkäten att politiska aktörer i deras länder ofta eller systematiskt var involverade i massiva desinformations – eller propagandakampanjer. Skillnaden suddas ut mellan sant och falskt, verkligt och fabricerat, fakta och påhittat, vilket äventyrar rätten till information.

I praktiken innebär G7-ländernas uttalande att de ställer sig bakom Journalism Trust Initiative (JTI) som Reportrar utan gränser lanserade 2019 som ett sätt att främja tillförlitliga nyheter och information online. Verktyget innebär att mediaföretag ska svara på ett frågeformulär som handlar om allt ifrån ägandeförhållanden till hur de arbetar redaktionellt. De som genomgått en certifiering ska ges ett bättre genomslag hos sociala medieplattformar.

I maj lanserade RSF en nödversion av JTI för användning i Ukraina, med stöd av Microsoft och NewsGuard som är en webbläsare som värderar trovärdigheten hos olika nyhetskällor. RSF:s initiativ har uppmärksammats alltmer senaste tiden. I EU har Slovakien och åtta andra medlemsstater bett plattformar att prioritera JTI-certifierade nyhetskällor, vilket även stöds av Frankrike och Slovakien. JTI har även införlivats i EU:s regler.

Denföreslagna Europeiska mediefrihetslagen (EMFA) refererar också till JTI. Utmaningen är att göra det obligatoriskt för digitala plattformar att främja tillförlitlig information. Detta är kärnan i RSF:s förslag till en ny medielagstiftning inom EU.

Foto: AFP