Globala riktlinjer för AI färdiga

För första gången presenteras nu globala riktlinjer för hur journalister och redaktioner runt om i världen ska kunna jobba med artificiell intelligens. Dessa har tagits fram av en kommission som initierades av Reportrar utan gränser (RSF) och leddes av journalisten och mottagaren av Nobels fredspris Maria Ressa.

Läs stadgan här (engelska)

Arbetet med den så kallade Parisstadgan om AI och journalistik påbörjades i juli men är nu färdig.

– Artificiell intelligens kan vara till oerhört stor nytta för mänskligheten, men det finns också en stor risk att den på ett aldrig tidigare skådat sätt kan leda till att nyheter manipuleras. Denna stadga vi nu tagit fram är de första etiska riktlinjerna för hur journalistiken ska hantera artificiell intelligens, säger Maria Ressa, den tidigare fredsprismottagaren som grundat den filippinska nyhetssajten Rappler.

Hon presenterade riktlinjerna i slutet av förra veckan. I Parisstadgan om AI och journalistik görs en åtskillnad mellan autentiskt och syntetiskt innehåll och tar även upp frågor om redaktionellt oberoende och mänskligt ansvar som är några av de främsta garantierna för rätten till tillförlitliga nyheter och information i AI-eran.

– Det är viktigare än någonsin att journalistiken bygger på en sund och etisk grund. Tillsammans med våra partners uppmanar vi reportrar, redaktörer och nyhetsorganisationer runt om i världen att implementera dessa riktlinjer, säger Maria Ressa.

Bakom arbetet med Parisstadgan om AI och journalistik står Reportrar utan gränser (RSF) och 16 partnerorganisationer i samarbete med civilsamhällesorganisationer, experter på artificiell intelligens, medieföreträdare och journalister.

Stadgan skrevs av en kommission som sammanfördes av RSF och leddes av Maria Ressa. Kommissionen bestod av 32 framstående personer från 20 olika länder som är specialister på journalistik eller AI. Målet var tydligt – att fastställa en uppsättning grundläggande etiska principer för att skydda integriteten för nyheter och information i AI-åldern, när dessa tekniker är redo att förändra mediebranschen.

Införandet av AI har inneburit att journalister och medier ställts inför etiska utmaningar som nu snabbt måste hanteras. Stadgan har därför tagit fram tio nyckelprinciper för att skydda informationens trovärdighet och bevara journalistikens roll i samhället.

De grundläggande principerna säger bland annat följande:

  • Etik måste vara vägledande för tekniska val inom media.
  • Människan måste stå i centrum för redaktionella beslut.
  • Medierna måste bidra till att skilja mellan autentiskt och artificiellt framtaget innehåll.
  • Medierna måste tillåtas att delta i den globala AI-styrningen och försvara journalistiken då de förhandlar med teknikföretag.

Den nya tekniken erbjuder stora möjligheter men är samtidigt också ett hot mot journalistikens trovärdighet. Om den tekniska utvecklingen ska gynna mänskligheten så måste den anpassas till etiska riktlinjer. Att värna den journalistiska integriteten och rätten till trovärdig information i denna omvälvande förändring är helt avgörande för journalistikens framtid. Parisstadgan om AI och journalistik är ett viktigt steg mot detta mål.

– Det finns enorma fördelar med de AI-verktyg som nu tas fram, men också fruktansvärda risker. Möjligheten att manipulera och sprida fejknyheter har aldrig tidigare varit så stor som nu. I fel händer kan dessa kraftiga verktyg bli till farliga vapen. Det är därför det är så viktigt att mediabranschen nu anammar dessa riktlinjer, säger Erik Larsson, ordförande för Reportrar utan gränser Sverige.

Läs engelska pressmeddelandet